Therese Rask från Gagnef får sin östlaikatik Gummarps Nahele bedömd av rutinerade Norske domaren Arild Berget. Utlåtandet blir "very good".
Therese Rask från Gagnef får sin östlaikatik Gummarps Nahele bedömd av rutinerade Norske domaren Arild Berget. Utlåtandet blir "very good".

Rättviksutställningen för älghundar blir allt större

Dalarnas älghundklubb har arrangerat den stora älghundsutställningen i Rättvik i 54 år. Inför årets utställning var 400 hundar av de olika älghundsraserna anmälda.

På lördagen bedömdes 289 av dem, medan 140 bedömdes på söndagen. Den enskilt största raden inför årets utställning var laika, som representerades av 99 anmälda hundar. Näst flest var jämthund, som hade 87 representanter.

Svenska Jämthundsklubben har sedan starten 1999 vuxit till att ha 1 600 medlemmar, vilket är Sveriges fjärde största rasklubb.
– Vi har ett ökande intresse för jämthundar och medlemsantalet i klubben ökar trots att rovdjuren ökar på många håll i landet, säger Peter Antonsson, ordförande i Svenska Jämthundsklubben.
Nyfödd gråhundsklubb
Under helgen bildades en annan rasklubb – Svenska Gråhundsklubben, som hade stt allra första årsmöte under utställningen.
– Vi har alla redan 160 medlemmar. Det ska bli mycket intressant att följa Svenska Gråhundsklubbens utveckling i framtiden nu när klubben officiellt bildas, berättar interimstyrelsens kassör Tommy Blom från Alfta.
Det ställer stora krav på arrangörerna när 400 hundar ska bedömas under två dagar. Dalarnas älghundklubb har med all heder genom alla år lyckats med att genomföra en så pass stor hundutställning, tack vare ett stort engagemang av klubbens medlemmar.