FOTO: MOSTPHOTOS/STEN-ÅKE STENBERG Svenska myndigheters verksamhet vilar bland annat på instruktioner och regleringsbrev.

Regeringen lyfter viltets betydelse som resurs

Naturvårdsverket har fått tydligare instruktioner angående jakt av regeringen. Bland annat ska brukandet av vilt lyftas upp och betraktas som en nyttig samhällsresurs.

Från och med den 1 maj gäller ett tillägg i regeringens instruktion till Naturvårdsverket angående jakt och vilt.

Främja viltet

Enligt den tidigare lydelsen ska Naturvårdsverket ansvara ”för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen”.

Nu står det att myndigheten ansvarar för att ”främja att viltet blir en resurs för samhället i bred bemärkelse”.

Försökt få med

– Tidigare har vi bara ansvarat för jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen. Men sedan länge har vi försökt få med det här med brukandet av vilt, säger Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket till Jakt & Jägare.

Han tillägger:

– Man kan säga att de nya instruktionerna förtydligar det som vi redan har gjort.

Årliga instruktioner

Svenska myndigheter får också årliga instruktioner från regeringen i de så kallade regleringsbreven. En förändring av instruktionerna har dock bäring för en längre tid.

– Senast instruktionerna ändrades var 2012. Nu får vi en större plattform för att bättre kunna poängtera vilken stor tillgång kött och vilt är, säger Svedlindh.