Foto: Regeringskansliet Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Regeringen samlar stöd för att stoppa EU:s blyförbud

Sverige tar täten för att stoppa EU:s förslag om totalt blyförbud i ammunition. Nu hoppas man att fler länder ska samlas för att rösta ner förslagets nuvarande utformning.

Det är landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) som bland annat på Facebook har kommenterat EU-förslaget att förbjuda all ammunition som innehåller bly.

Skydda jakten

Inledningsvis fastslår han att eventuella undantagsregler inte är tillräckligt för att skydda jakten och sportskyttet i Sverige och övriga Europa.

Sedan tillägger han:

– Vi vill inte ha ett totalförbud mot blyammunition. För många jägare är blyfri ammunition inte ett alternativ, det handlar om risken för rikoschetter, skadeskjutning och djurlidande.

Också klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) uttalar sig i Facebookinlägget:

– Bly från ammunition utgör en miljöfara, särskilt i våtmarker, men den befintliga regleringen är tillräckligt restriktiv. Jag kan inte stå bakom detta långtgående förbud, säger hon.

Svensk linje

Avslutningsvis skriver Peter Kullgren att förslaget om blyförbud för närvarande bereds hos EU-kommissionen, röstningsförfarandet kommer att genomföras senare i år. Han tillägger att ”Sverige med förslagets nuvarande utformning inte kommer att ställa sig bakom regleringen. Regeringen hoppas finna stöd för sin linje hos andra länder med samma starka jakt- och skyttetradition som Sverige.”

– Vi är glada att regeringen delar vår uppfattning om att blyförbudet inte behövs, dessutom finns det inte relevanta alternativ till bly, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF.

Han tillägger:

– Att tro att ett blyförbud skulle göra skillnad i verkligheten är bara dumheter.