Foto: Privat Landsbygdsminister Peter Kullgren är själv jägare, så här kommenterar han förslaget: "Det ska inte vara administrativt betungande eller onödigt dyrt för de jägare som vill bidra till livsmedelsförsörjningen och deras personuppgifter ska inte kunna användas för fel ändamål."

Regeringsförslag – enklare att sälja vildsvinskött

Regeringen lägger fram ett nytt förslag om sekretess kopplad till vapenlicenser. Orsaken är att man vill utöka möjligheten att sälja vildsvinskött, vilket måste anmälas till länsstyrelsen – något som kan resultera i att vapenuppgifter hamnar i orätta händer.

– Regeringen vill att fler konsumenter ska kunna ta del av vildsvinskött och att det ska vara enkelt för de jägare som vill sälja vildsvinskött, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Han tillägger:

– Det ska inte heller vara administrativt betungande eller onödigt dyrt för de jägare som vill bidra till livsmedelsförsörjningen och deras personuppgifter ska inte kunna användas för fel ändamål.

Enklare former

Tanken är att jägare till våren ska kunna sälja vildsvinskött i större mängder och under enklare former än i dag.

För att köttet, om det behövs, ska kunna spåras kommer jägarna att behöva anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer sedan att i sin tur att föra en ”uppdaterad förteckning” över de verksamheter som jägarna anmäler.

Brottslig användning

Det är dessa uppgifter som regeringen föreslår att man sekretessbelägger om ”det inte står klart att de kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning”.

Här kan du ta del av hela lagrådsremissen.