Vargstammen i Gävleborg växer för snabbt och visar på vikten av att få en regional rovdjursförvaltning, anser m-riksdagsledamoten Margareta B Kjellin. 
Vargstammen i Gävleborg växer för snabbt och visar på vikten av att få en regional rovdjursförvaltning, anser m-riksdagsledamoten Margareta B Kjellin. 

Regional rovdjursförvaltning utreds av Naturvårdsverket

Miljöminister Andreas Carlgren kommer att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur regional rovdjursförvaltning kan utformas. Rovdjursutredaren Åke Pettersson föreslår att det operativa ansvaret för rovdjursförvaltningen tas över av länsstyrelserna. Tidigt nästa år räknar Andreas Carlgren med att rovdjurspropositionen ska vara klar att läggas fram i riksdagen.

– En av frågeställningarna är hur ansvaret för förvaltningen av rovdjuren kan fördelas och föras ned på regional nivå med större möjligheter till lokal delaktighet. Betänkandet har nu varit ute på en bred remiss hos berörda myndigheter och organisationer. Flertalet remissinstanser är positiva till en ökad regionalisering, förklarar Andreas Carlgren i ett svar på en skriftlig riksdagsfråga från m-politikern Margareta B Kjellin.

”Viktigt hitta en balans”
– Det är viktigt att hitta en balans i ansvarsfördelningen så att den öppnar för lokal delaktighet samtidigt som det fortfarande finns ett nationellt övergripande ansvar för rovdjuren, fortsätter miljöministern.
– Eftersom utredningen inte lämnar konkreta förslag till hur detta kan genomföras tänker jag inom kort ge Naturvårdsverket i uppdrag att bland annat lämna ett förslag till hur en ändring av roller och ansvarsfördelning inom förvaltningen bör utformas, så att regionala förutsättningar beaktas samtidigt som vi lever upp till nationella mål och internationella åtaganden för rovdjursstammarnas utveckling, meddelar Andreas Carlgren (c).

Snabbt växande vargstam
Moderaten Margareta B Kjellin ville ha svar från Andreas Carlgren vad han tänker göra med anledning av snabba tillväxten av vargstammen i Gävleborgs län. Minst tre nya kullar har konstaterats.
– Med tanke på att etappmålet för hela Sverige är 20 föryngringar är detta ett stort tillskott för ett enskilt län, påpekar m-politikern.
– Utvecklingen i Gävleborg visar på vikten av att ta vara på rovdjursutredningens förslag om en regionaliserad förvaltning av varg. Att vargstammen i Gävleborg hålls på en nivå där invånarna känner sig trygga är viktigt av många skäl, inte minst för att stävja illegal jakt på varg. Vargstammens storlek är också viktig för det lokala näringslivet där jakt och turism är viktiga delar, kommenterar Margareta B Kjellin.