Foto: Shutterstock Licensjakten på björn pågår mellan den 21 augusti och den 15 oktober.

Rekordmånga björnar får fällas i Jämtland

220 björnar får fällas under årets licensjakt i Jämtland. För att undvika de juridiska turer som präglade förra årets jakt beslutar länsstyrelsen om att antalet jaktområden ska halveras.

Enligt spillningsinventeringen från 2020 finns det ett 1 000-tal björnar i Jämtland. Det beslutade förvaltningsmålet ligger på 650 djur och det ska uppnås till inventeringen 2025.

Åtta områden

I fjol var tilldelningen 200 björnar under licensjakten, men bara 166 individer fälldes till slut i de åtta jaktområdena. Detta berodde bland annat på att länsstyrelsen försökte flytta tilldelning till fjällnära områden med skador på rennäringen – vilket överklagades.

I år beslutar länsstyrelsen i Jämtland om att licensjakten bara får ske i fyra områden. De tre nordvästliga områdena i renbetesland kommer att finnas kvar, där får sammanlagt 60 björnar fällas. Övriga länet går upp i ett stort sydligt område där 160 individer får fällas.

– Den förändrade områdesindelningen syftar till att balansera behovet av minskade skador för rennäringen inom särskilt skadedrabbade områden. Samtidigt ska det övergripande målet om att sänka björnstammen nås, säger Emma Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands län.

Fällas i hela länet

Den 21 september upphävs områdesindelningen. Efter det kan kvarvarande björnar fällas i hela länet. Denna process försökte länsstyrelsen genomföra också 2021, men då stoppades man av domstol eftersom själva licensjaktbeslutet låg för prövning.

– Vi bedömer att det är av yttersta vikt att samtliga tilldelade björnar fälls för att vända björnstammens ökande trend, kommenterar Emma Andersson.

Under licensjakten är åteljakt tillåten men den kräver tillstånd från länsstyrelsen. Åtlarna får iordningställas med start den 15 juli. Honor som åtföljs av ungar får inte skjutas. Detsamma gäller för ungar, oavsett ålder, som följer en hona. Länsstyrelsen påtalar också att det inte är lämpligt att fälla ensamma årsungar.

”En utmaning”

Besiktningsstationer kommer att upprättas, liksom tidigare kontaktas skytten av en besiktningsman och får då veta tidpunkt och plats för besiktningen.

– Det är rent praktiskt en utmaning för oss att hantera en stor jakt med 220 björnar. Därför vill vi med besiktningsstationerna erbjuda en mer effektiv hantering av björnarna där flest björnar förväntas fällas, säger Emma Andersson.