Rekordmånga järvföryngringar har registrerats i Norge i år.
Foto: Sergey Krasnoshchokov / Shutterstock.com Rekordmånga järvföryngringar har registrerats i Norge i år.

Rekordstor norsk järvföryngring

Sedan 2001 har det inte registrerats så stor föryngring av järv i Norge som i år. 68 valpkullar har registrerade, vilket är 29 fler än beståndsmålet.

Rovdata har släppt en ny rapport som ger en översikt av antalet järvkullar registrerade i Norge under 2012.
– Det har registrerats 68 valpkullar av järv i Norge i år, och det är 29 flera än det nationella beståndsmålet på 39 föryngringar per år, som är fastställt av Stortinget, säger Morten Kjørstad, ordförande i Rovdata.
Under 2011 registrerades 58 järvkullar och 2010 nästan lika många som i år – 66 kullar.
Beståndsmålet är fördelat på fem av åtta förvaltningsregioner. Den största ökningen av järvkullar har registrerats i region 8, Troms och Finnmark. Där registrerades 28 kullar i år, medan det var 18 förra året.

Fler honor får valpar
Orsaken till de många nya kullarna kan vara många, men en trolig orsak är att en stor andel av de vuxna järvhonorna fått valpar.
– Det kan variera mycket mellan åren hur många av järvhonorna som får ungar. Ett år kan de allra flesta få valpar, mendan långt färre får det ett annat år. Forskning har visat att tillgång på föda kan begränsa reproduktionen och en god tillgång på smågnagare i fjällen kan ha lett till att en stor andel av honorna fick valpar i år, säger Morten Kjørstad.

Gott om spårsnö
Dessutom har snöläget i år varit gynnsamt för att kunna spåra järv.
– Våren var sen i år med snö i fjällen långt in på försommaren i många områden. Det har varit positivt för övervakningsarbetet på järv, och Statens Naturoppsyn har kunnat göra ett grundligt och gott arbete runt om i landet, säger Morgen Kjørstad.
Avskjutningen av järv har vait högre, och har ökat under flera år, men trots det växer bestånden.
– En möjlig förklaring till detta i några områden kan vara att det sker en invandring av järv från Sverige. I Sverige jagas inte järv, som det görs i Norge, menar Kjørstad.

Ökad gemensam övervakning
Ett mål är att både Sverige och Norge förbättrar övervakningen av järv, bland annat genom att samla in spillning som sedan DNA-analyseras. Det ska kunna ge en bättre bild om hur järven vandrar mellan länderna.
– I Norge har metoden med DNA-analyser gjorts över hela landet i flera år, och Sverige vill nu göra samma sak, säger Kjørstad.
I dag beräknas den norska järvstammen bestå av cirka 400 vuxna individer, enligt rapporten från Rovdata.