Ledartiken i Julussareviret fälldes den 5 januari i samband med licensjakten i Norge. Utsända besiktningsmän från Statens naturoppsyn undersökte tiken.
Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet Ledartiken i Julussareviret fälldes den 5 januari i samband med licensjakten i Norge. Utsända besiktningsmän från Statens naturoppsyn undersökte tiken.

Rekordstor vargjakt i Norge

28 vargar av en total kvot på 42 kunde fällas under den senaste och rekordstora licensjakten på varg i Norge, sammanfattar Miljödirektoratet i Norge. I Sverige var det endast 22 vargar som fick fällas under licensjakten i januari-februari, trots att vargstammen är cirka tre gånger större än i Norge

28 är det högsta antalet fällda vargar hittills i samband med licensjakten på varg i Norge.
– Orsaken är att det satts en högre kvot än tidigare samt att klimat- och miljödepartementet för första gången öppnat för fällning i etablerade revir, säger direktör Ellen Hambro i Miljödirektoratet.
Antalet vargar i Norge har de två senaste åren legat över det mål för beståndet som Stortinget fastställt.
När licensjakten avslutades den sista mars hade 24 vargar fällts av licensjägare och fyra vargar hade fällts av Statens Naturuppsyn i samarbete med kommunala jaktlag.
Att inte hela kvoten kunde fyllas sammanhänger med att man knappt kunnat upptäcka varg i vissa regioner.

Drygt 100 norska vargar
Antalet vargar ökar i Norge. Vintern 2016/17 uppger Rovdata att det fanns 105-112 vargar i Norge. Ungefär hälften vistas nära gränsen till Sverige.
Den svenska licensjaktskvoten på 22 vargar byggde på att det fanns uppskattningsvis 335 vargar i Sverige året före. Endast 15 licensvargar fälldes, plus fyra skabbsjuka vargar.
Under vinterns jaktsäsong fälldes totalt 78 vargar i Skandinavien, vilket även det är det högsta antalet som noterats hittills. Näst flest, 77 vargar, fälldes 2014/15.