Älgstammen i Norrbotten har inte varit så dålig på 13 år, enligt de observationer som gjorts när älgjägare var ute i september. Under den fortsatta älgjakten är rekommendationen att i första hand fälla små älgkalvar.
Foto: Mostphotos Älgstammen i Norrbotten har inte varit så dålig på 13 år, enligt de observationer som gjorts när älgjägare var ute i september. Under den fortsatta älgjakten är rekommendationen att i första hand fälla små älgkalvar.

Rekordsvag älgstam i Norrbotten

Årets älgobservationer visar att älgstammen i Norrbotten är på lägsta nivå sedan 2005. Rådet till jägarna i den fortsatta älgjakten är att i första hand inrikta jakten på små kalvar.

– Små kalvar blir små älgar och forskning visar att det är ett dåligt avelsmaterial för framtiden, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet till P4 Norrbotten.
Årligen rapporterar jägare in de älgobservationer som gjorts under septemberjakten på älg. Sammanställningen av det som kommit in hittills visar inte bara på att antalet älgar är det lägsta sedan 2005. Andelen kalv per hondjur är också det lägsta resultatet som noterats på 13 år.

Vill ha frivilligt brunstuppehåll i jakten
Därmed vill Jägareförbundet slå ett slag för att älgjägarna ska göra ett frivilligt uppehåll i älgjakten under älgarnas brunstperiod i början av oktober för att inte störa älgarna under parningsperioden.
– Nu har vi inget formellt beslut om brunstuppehåll, men vi hoppas att så många som möjligt tar ett sådant ändå på frivillig grund, och sätter sig ner och resonerar kring hur det ser ut med älg på markerna och grannmarkerna och hur man kan agera för framtiden, kommenterar Björn Sundgren till Sveriges Radio.

Olika syn på uppehållet
Synen på brunstuppehåll är dock olika, både när det gäller länsstyrelserna och de två jägarorganisationerna.
Jägareförbundet i Norrbotten har kämpat för att brunstuppehållet ska finnas med i länsstyrelsens beslut om älgjaktstiderna.
Jägareförbundet ville ha ett beslut om brunstuppehåll i kustkommunerna i Norrbotten och delar av Tornedalen under de två första oktoberveckorna. När det inte blev så kallade Jägareförbundet slopandet av brunstuppehållet ”ett svidande nederlag”.

För trubbigt instrument
Vid sin årsstämma i somras beslutade Jägarnas Riksförbund (JRF) i sin tur för att jobba för att brunstuppehållet slopas i fler län än Norrbotten. Brunstuppehåll är ett alldeles för trubbigt instrument i en älgförvaltning som bör präglas av frihet under ansvar, tycker JRF.
– Vi måste utgå från att jägarna har kompetens och gott omdöme att själva avgöra när det är lämpligt att jaga älg, kommenterade Victoria Kärrman, distriktsordförande för JRF i Norrbotten om det slopade brunstuppehållet i länet.
Läs mer om det här: