Järven är dyraste rovdjuret eftersom den tar många renar. En enda järv kostar 100 000 kronor per år i ersättningar till renägare.
Foto: Marie Tallberg Järven är dyraste rovdjuret eftersom den tar många renar. En enda järv kostar 100 000 kronor per år i ersättningar till renägare.

Renätande järvar kostar mest skattepengar

Naturens kretslopp har sin motsvarighet i statsfinanserna. De stora rovdjuren sätter skattepengar i rullning.
Järven är det dyraste stora rovdjuret på grund av att arten tar många renar. En enda järv kostar 100 000 kronor årligen i ersättningar till djurägare.

För varje varg betalas årligen ut ersättningar för skador på cirka 7 000 kronor.

Göran Bostedt i forskningsprogrammet Fjäll-Mistra

har räknat fram vad de stora rovdjuren kostar och resultatet har redovisats vid konferensen Fjällen i Fokus i Vilhelmina.

Som tidigare har Fjäll-Mistra gjort enkäter hur allmänheten uppfattar rovdjur. 150 personer i varje kommun i Norrland och Dalarna, totalt cirka 11 000 personer, har svarat. Enligt enkäten är 70 procent positiva till riksdagens nuvarande rovdjurspolitik.

De flesta är även beredda att betala skattepengar för att ha stora rovdjur, hävdar forskarna.

Cirka 100 kronor per år är rimligt, tycker skattebetalare i Mellansverige. De som bor i Norrlands inland vill dock bara betala 60 kronor i skatt per år.

De som drabbats personligen av stora rovdjur lär dock inte vilja spendera mer skattepengar på rovdjur – de vill ha ersättningar.

Rovdjur gör att det blir ett naturligt kretslopp – även när det gäller skattepengar.