Fördelningen av järvbördan mellan länen ger fortfarande för högt rovdjurstryck för renskötarna i Jämtland, protesterar företrädare för Tåssåsen sameby, som även kan tvingas husera en vargföryngring per år.
Foto: Shutterstock Fördelningen av järvbördan mellan länen ger fortfarande för högt rovdjurstryck för renskötarna i Jämtland, protesterar företrädare för Tåssåsen sameby, som även kan tvingas husera en vargföryngring per år.

Renskötare: för hög järvnivå i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland lyckades förhandla ned mininivån för antalet årliga järvkullar i länet från 34 till 29 föryngringar i samband med att Naturvårdsverket bestämt på nytt att de ska finnas minst 600 järvar i Sverige. Men renskötarna i Jämtland anser ändå att det blir för många järvar som härjar bland renarna.

För Jämtlands del handlar det ändå om en ökning med 5,5 föryngringar, när bördan av järvarna ska fördelas mellan länen.
– Renarna får aldrig någon betesro, säger Bengt Arne Johansson, renskötare i Tåssåsen sameby, till Sameradion.

Tio procents-gränsen klaras inte
Minst 600 järvar i Sverige fungerar inte, även om renstammen börjat sprida sig till skogsbältet nedanför renskötselområdet, protesterar Bengt Arne Johansson.
Det är alldeles på tok för mycket och toleransnivåerna på högst tio procent rovdjursskador i renskötseln hålls inte, påpekar han.

Måste även ha en årlig vargkull
Nils Anders Jonsson är rovdjursansvarig i Tåssåsen sameby, som hittills haft de flesta järvföryngringarna i Jämtland.
Dessutom har Naturvårdsverket drivit fram att Jämtland ska tvingas ha minst en vargföryngring per år, konstaterar han.
– Vi har så mycket rovdjur att ska vi nu även ha fler kommer det bli svårt för oss att kunna överleva trycket. Ska vi ha varg borde vi få slippa alla andra rovdjur som järv, björn, örn och lo, kommenterar Nils Anders Jonsson till Sameradion.