Resultatlös jakt efter honungsbjörnar

Björnarna som specialiserat sig på bikupor utanför Härnösand fortsätter att gäcka länsstyrelsen jägare. I midsomras inträffade det senaste angreppet. Trots beslut om skyddsjakt har länsstyrelsen inte lyckats skjuta björnarna som hittills orsakat skador för biodlaren på drygt 600 000 kronor.

Det var förra året som björnen eller björnarna började ge sig på en del av Lars Höglund sammanlagt 800 bikupor, vilket Jakt & Jägare berättat om tidigare.
Bikuporna är placerade i grupper om tio på 80 olika platser runt om Härnösand. Det är frågan om en stor investering och ägaren räknar med att kunna leva på verksamheten när han kommit upp i 1 000 kupor, men björnangreppen hotar nu hans verksamhet.

Återkommande angrepp
Attackerna började förra våren då björnen gav sig på kuporna och åt upp binas larver. Under sommaren inträdde ett uppehåll. I slutet av augusti kom björnen tillbaka igen och gav sig på kuporna. Samma mönster har upprepats i år och trots beslut om skyddsjakt har länsstyrelsens jägare inte lyckats komma åt marodören före den 15 juni då tillståndet gick ut.
Vid senaste attacken förstörde björnen två bisamhällen och totalt under våren har Lars Höglund fått 36 samhällen förstörda.

Ska ge bidrag
Irene Hedlund är ansvarig för analys och åtgärder vid länsstyrelsen Västernorrland och enligt henne har länsstyrelsen beslutet att ge bidrag till rovdjursavvisande stängsel runt bikuporna på 25 platser.
Med de fem som redan är inhägnade betyder det att 30 platser kommer att få staket av de sammanlagt 80 platser med bikupor.
Det mesta av arbetet med att stängsla får Lars Höglund göra själv, men en del hjälp ställer länsstyrelsen upp med.
– Vi får se om det hjälper med staket eller om björnen går igenom stängslet, säger Irene Hedlund.

Ingen skyddsjakt vid älgjakten
Om björnen eller björnarna kommer tillbaka i höst som skedde förra hösten kommer länsstyrelsen inte att bevilja skyddsjakt.
– Vi kan inte ha skyddsjakt samtidigt som älgjakten pågår, hävdar Irene Hedlund.
Christer Pettersson, handläggare vid Naturvårdsverket, vill inte yttra sig om huruvida det går att bedriva skyddsjakt på björn samtidigt som älgjakten pågår.
– Det går inte att ge några generella svar på den frågan, säger han.

”Anlita lokala jägare”
Ulf Kallin är riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund. Så här säger han om problemet med att få tag på björnen eller björnarna som specialiserat sig på bisamhällena:
– Är det något krut i länsstyrelsen och om man verkligen vill lösa problemet så måste man förlita sig på lokala jägare. Vid skyddsjaktsärenden bör jägare med lokalkännedom som känner till markerna anlitas, säger han.
– En annan möjlighet är att länsstyrelsen ger tillstånd till att jaga över åtel och att man då åtlar in björnarna i anslutning till några av bikuporna. Men då måste man även ge tillstånd till att jaga under de tider på dygnet då björnar är aktiva, säger Ulf Kallin.