Rewilding Europe får tre miljoner från Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen ger tre miljoner kronor till Rewilding Europe för ett projekt där man ska föda upp visenter, alltså europeisk bison, och återintroducera dem i två viltområden i Rumänien och Kroatien.
– Det här är idéer som skrämmer mig. Risken finns att man på sikt slå ut småjordbruken och avfolkar landsbygden för att kunna införa lyxturism för storstadsborna.

Det säger Pauline Palmcrantz, ordförande i Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, om att pengar från Postkodstiftelsen är med och finansierar Rewilding Europes projekt.
Rewilding Europe är en organisation som vill ”återförvilda” delar av Europa där människor tvingats flytta på grund av brist på arbetstillfällen eller jordbruk med dålig lönsamhet. Enligt initiativtagaren Staffan Widstrand är målet att Rewilding Europe ska ha ”förvildat” minst en miljon hektar mark i Europa till 2020.
Den här typen av idéer var den bärande tanken vid det möte, ”Large 2012-Wildlife Watching” som hölls på Moderna museet i slutet av januari i år och som Jakt & Jägare berättade om här. Arrangör var Ekoturismföreningen och Rovdjurscenter de 5 stora med finansiering från Naturvårdsverket.

Vill skapa ”svenskt Yellowstone”
Vid mötet på Moderna museet kom frågan gång på gång upp var i Bergslagen man ville införa Sveriges Yellowstone. Ingen av debattörerna våga då riktigt peka ut ett specifikt område eftersom det skulle krävas att stora delar av befolkningen drevs bort för att lämna plats åt rovdjuren.
Men Rewilding Europe vill nu satsa på att ”återförvilda” två områden i Rumänien och Kroatien något som Pauline Palmcrantz är skeptisk till.
– Vi ska veta att det bor 11 miljoner småbönder i det forna Östeuropa. Det var de jordbruken som räddade matförsörjningen åt befolkningen när kommunismens storskaliga industrijordbruk kollapsade, säger Pauline Palmcrantz.

”Kan vara farligt”
Hon menar att projekt som Rewilding Europe kan vara farliga. Att de riskerar att slår ut de småskaliga, ekologiska jordbruken och samtidigt driva bort lansbygdsbefolkningen.
– Risken är att framtidens Europa bara består av storstäder vars befolkning försörja av gigantiska industrijordbruk och sedan en öde landsbygd med lyxturism för storstadsborna, säger Pauline Palmcrantz.