”Riberdahl måste avgå”

LRF reagerar starkt på skogsutredarens uttalande

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, reagerar starkt på statliga skogsutredaren Charlotta Riberdahls tankar kring privatägd skog. LRF kräver Riberdahls avgång, skriver Land lantbruk & skogsland.

Det var under Almedalsveckan som Charlotta Riberdahl vädrade sina tankar kring skogsägande.

”Ska man tillåta privat ägande?”
– Man kan fundera på, och nu är jag mycket provokativ och det är jag medveten om, men jag tycker ändå det är intressant som en aspekt, att när man har en så viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt, och vi är beroende av den för att rena vårt vatten. Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt? sa Riberdahl enligt Land lantbruk & skogsland.

”Har helt förbrukat sitt förtroende”
Ordföranden i LRF, Helena Jonsson, kräver nu att landsbygdminister Sven-Erik Bucht skiljer Riberdahl från sitt uppdrag som skogsutredare.
– En utredare som ifrågasätter den grundlagsskyddade äganderätten har helt förbrukat sitt förtroende. Hon måste snarast avgå, säger LRFs ordförande Helena Jonsson till Land lantbruk och skogsland.