David Radivoj, lantbrukare Essunga, Stefan Brunaner, LRF Västra Götaland, Lars-Ove Johansson, LRF Sydost, Sten Bergheden, (m) riksdagsledamot Skaraborg, Sven-Åke Larsson, projektledare Viltmat Sverige och Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent i Jägareförbundet.
Foto: Moderaterna David Radivoj, lantbrukare Essunga, Stefan Brunaner, LRF Västra Götaland, Lars-Ove Johansson, LRF Sydost, Sten Bergheden, (m) riksdagsledamot Skaraborg, Sven-Åke Larsson, projektledare Viltmat Sverige och Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent i Jägareförbundet.

Riksdagsträff om vildsvinsfrågor

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (m) har arrangerat ett seminarium i riksdagen om vildsvinens skadeverkan. Inbjudna var lantbrukare, LRF, Jägareförbundet, Livsmedelsverket, Naturvårdverket och Landsbygdsdepartementet.

Lantbrukarna var tydliga med att problemen med vildsvinens skador på lantbruket växer och pekade på behovet av fler fällor, kontrollerad utfodring, gratis trikinprover och att avsättningen för köttet underlättas.
Från Jägareförbundet underströk man att det behövs fler och motiverade jägare, och att frågan bör hanteras lokalt och regionalt.
Livsmedelsverket och Landbygdsdepartementet redogjorde för vad som gjorts hittills i arbetet med att minska vildsvinens skador i samhället.

Bra och välbesökt möte
– Det var ett mycket bra och välbesökt möte, som kommer att följas upp senare i år för att se vilka åtgärder som vidtagits och hur vi arbetar vidare då. Det står klart att vi behöver öka avskjutningen av vildsvin, se över avgifterna och regler samt underlätta jakten ytterligare, säger Sten Bergheden (m) i ett pressmeddelande.
– Det var glädjande att man från Landsbygdsdepartementet så sent som igår fått i uppdrag att titta på hur vi kan subventionera trikinproverna. Det är ett viktigt steg på vägen för att öka jägarnas incitament. Jag tycker också att man bör beakta Livsmedelsverkets förslag från 2011 om att underlätta besiktningen och försäljningen av vildsvinskött, avslutar Sten Bergheden.