Ripjakten stoppas på statens mark i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland ställer in årets ripjakt på statens marker på grund av den dåliga riptillgången. Undantag görs för Tossåsens sameby, där jakten administreras av Giehren Jaktförening.

Inventeringar visar på ovanligt dålig riptillgång, lokalt den sämsta någonsin sedan inventeringarna började. Även ripföryngringen har varit svag, på sina håll under två kycklingar per par. Därför ställer länsstyrelsen i Jämtland i år in ripjakten på statens mark.
– Om jakt tillåts på dessa bestånd jagar vi uteslutande på kapitalet och inte på räntan vilket de flesta jägare förstår är ohållbart på längre sikt, säger Jens Andersson som är ansvarig för småviltsjakt på renbetesfjällen.
Några orsaker till att riporna är få kan vara den kraftiga nedgången av smågnagare våren 2008 och det dåliga vädret före midsommar i år.
– Om det tidigare höga jakttrycket är orsaken är omdiskuterat. Eftersom nedgången även skett i Tåssåsens sameby där jakttrycket varit lägre, är det tydligt att även andra faktorer än jakt spelar in, säger Jens Andersson.

Samebyn vill avboka jakter
Ripjakten inom Tossåsens sameby administreras av samerna själva, genom Giehren Jaktförening, i samarbete med länsstyrelsen. Där tillåts även i år ripjakt, dock i begränsad omfattning. Föreningen har stoppat all nybokning av jakt och uppmanar de som bokat jakt i år att lämnar återbud, givetvis mot att föreningen betalar tillbaka pengarna.
Svenska Jägareförbundet är kritisk mot jaktstoppet och menar det finns andra sätt att minska jakttrycket. Dessutom, menar förbundet, överdrivs jakttryckets betydelse. Det är främst rovdjur och vissa år väder som styr tillgången på ripa.
Jägareförbundet anser istället att det hade varit bättre att i första hand upplåta jakt till svenska medborgare och begränsa jakten för de som är bosatta utomlands. Hälften av ripjägarna har visat sig vara bosatta utomlands.