Risade rovdjursplaner klara

Naturvårdsverket har redovisat förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn till regeringen. En förvaltningsplan för varg redovisades 2012. 
”Förvaltningsplanerna löser inte polariseringen, men tydliggör det nationella arbetet för att ta hänsyn till olika intressen”, skriver verket i ett pressmeddelande.

Det ena målet är att det ska finnas långsiktigt livskraftiga stammar med gynnsam bevarandestatus. Det andra övergripande målet är att det ska råda en god samexistens mellan människa och stora rovdjur.

”Synen på rovdjur polariserad”
– Förvaltning av stora rovdjur handlar om både djur och människor. Synen på stora rovdjur är idag mycket polariserad. Det kunde vi bland annat se i remissvaren för de olika förvaltningsplanerna. Men förvaltningsplanernas huvudsakliga uppgift är att planera rovdjursförvaltningen på lång sikt och i planeringen tar vi hänsyn till olika intressen, säger Ola Larsson, projektledare vid Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Länsstyrelsen och dess viltförvaltningsdelegationer har ansvaret för att utifrån regionala förutsättningar ta ett samlat grepp om förvaltningen av stora rovdjur, konstaterar han.

– De nationella förvaltningsplanerna beskriver bland annat Naturvårdsverkets arbete för att vägleda och stödja den regionaliserade rovdjursförvaltningen, tillägger Ola Larsson.

Planerna sågades
Båda jägarorganisationerna sågade planerna när de presenterades.

Här är nyheten om svaret från Jägarnas Riksförbund:


Här är nyheten om svaret från Jägareförbundet:

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...