Risken för viltolyckor störst i Småland

Försäkringsbolaget If har genom Gallup tagit fram en undersökning om risken för viltolyckor län för län. Störst risk är det för bilister i Småland. I Kronobergs län ökar kollisioner med älg, medan trenden går nedåt i resten av landet.

Gallupundersökningen visar också att det är risken för att krocka med ett djur som det som är mest skrämmande med mörkerkörning. Fyra av tio bilister uppger att de är oroliga över just den faktorn.

– Som tur är orsakar få viltolyckor allvarliga personskador, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

– Det är lätt att bli överraskad av höstmörker och den första halkan. För att minska olycksrisken är det bäst att sänka hastigheten generellt och anpassa farten till underlaget, säger Dan Falconer.

Länen med den största risken för viltolyckor är:

1. Kronoberg (15,5 olyckor per 1 000 bilar)

2. Kalmar (10 per 1 000)

3. Jönköping (9,8 per 1 000)

4. Värmland (9,6 per 1 000)

5. Örebro (8 per 1 000)

6. Jämtland (7,8 per 1 000)

7. Södermanland (7,7 per 1 000)

8. Dalarna (7 per 1 000)

9. Västra Götaland (6,1 per 1 000)

10. Östergötland (6 per 1 000)

Länen med minst risk för viltolyckor:

1. Gotland (0,65 per 1 000)

2. Blekinge (0,8 per 1 000)

3. Uppsala (1,3 per 1 000)

Vid en viltolycka ska följande göras:

• Stanna och sätt ut varningstriangeln.

• Märk platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.

• Ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.

• Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadats.

Den som krockar med vilt har anmälningsplikt. Den som inte anmäler kan få böta minst 2 000 kronor.