Rovdjur hotar Ålandsfår

På Åland kräver föreningen Ålandsfåret högre ersättningar för rovdjursskador och mer oberoende skadegranskningar.

Ägare till får av rasen Ålandsfår menar att de gör en kulturgärning och att fåren ofta hålls i små besättningar, vilket gör verksamheten sårbar vid oväntade förluster. Hot mot djurhållningen kommer främst från rovdjur som lo, varg, björn och örn, och fårägarna menar att landskapsregeringen ansvarar för rovdjuren och för att djurägare ersätts vid rovdjursattacker.

Vill ha en bättre hantering
Föreningen har tre förslag för en bättre hantering av rovdjursskador. Bland annat vill de att marknadspriset vid försäljning av djuren ska styra storleken på ersättningen och att viktiga avelsdjur ska ersättas efter avelsvärdet. De vill också att en oberoende specialist ska följa med när skador ska besiktas, eftersom de menar att landskapstjänstemän kan ses som en part i målet.
Dessutom vill de att ersättningens storlek inte ska påverkas av hur skyddsanordningar kring djuren, som stängsel, ser ut. De hjälper ändå inte särskilt mycket mot rovdjursattacker, menar föreningen.