Landsbydsminster Sven-Erik Bucht (S) stöder förslaget om att flytta älgjaktspremiären till lördagen.
Foto: Natalia Paklina / Shutterstock.com Landsbydsminster Sven-Erik Bucht (S) stöder förslaget om att flytta älgjaktspremiären till lördagen.

S-stöd för flyttad älgjakt

Cecilia Widegren (M) har tidigare föreslagit att älgjaktspremiären ska flyttas till lördag. Nu får hon stöd av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) som i ett skriftligt svar ställer sig positiv till Widegrens förslag.

Bland annat skriver landsbygdsminstern i sitt svar att det kan skapas en beredning för jakttidsärenden, eftersom det årligen kommer in yrkanden om ändrade jakttider. Detta rapporteras i ett pressmeddelande från Moderaterna.
”En fråga om att flytta älgjaktspremiären är en fråga som med fördel kan hanteras i en sådan beredningsform för att få en allsidig belysning. Det kan dock finnas skäl för att överväga att ändra jakttiden på älg på det sätt som Cecilia Widegren föreslår”, skriver Sven-Erik Bucht (S) i sitt svar.

”Positivt att frågan tas med”
Cecilia Widegren (M) uppskattar landsbygdsministerns svar. 
– Det är positivt att frågan om att flytta älgjaktspremiären tas med i den fortsatta beredningen, för att kunna bredda rekryteringen, fortsätta föryngringen av jägarkåren samt att värna arbetslinjen, nu också blir en av flera viktiga frågor i den pågående översynen av jaktlagstiftningen, säger Cecilia Widegren (M) i pressmeddelandet.