S-gruppen i EU-parlamentet stöder ett totalförbud för privata halvautomatiska vapen med en förbudsdekal som föreställer en militär automatkarbin.
S-gruppen i EU-parlamentet stöder ett totalförbud för privata halvautomatiska vapen med en förbudsdekal som föreställer en militär automatkarbin.

S-stöd för vapenförbud i EU

S-gruppen i EU-parlamentet stöder den hårda förbudslinjen som drabbar civila, legala vapenägare. Den socialdemokratiska gruppen tänker jobba för att EU-länderna förbjuder alla halvautomatiska vapen för skyttar och jägare.

EU-kommissionens förslag till ett nytt vapendirektiv går bland annat ut på att förbjuda halvautomater och införa hälsokontroller av dem som söker vapenlicenser. Vapentillstånd ska bara gälla i fem år, enligt förslaget. En annan punkt gäller att webbhandel för vapenägare ska stoppas helt eller begränsas.
Att EU-ländernas kamp mot IS-terrorister bland annat ska handla om att jaga laglydiga skyttar och jägare är något som applåderas i EU-gruppen för de socialdemokratiska partierna.

”Totalförbud mot privata halvautomatiska vapen”
– Vi ska inte låta terrorn vinna. Därför är vi starkt för EU-kommissionens förslag om att stärka vapenkontrollen i hela EU, inklusive ett totalförbud mot privata halvautomatiska vapen, hårdare regler för webbhandel och gemensamma EU-regler för märkning och kontroll av skjutvapen. Det här är effektiva medel som medlemsländerna bör införa genast.
Det skriver s-gruppen på sin Facebook-grupp.

”Mycket illavarslande nyhet”
– Det här är en mycket illavarslande nyhet från Europaparlamentet, kommenterar forskaren Erik Lakomaa på Handelshögskolan, som bevakar vapenfrågan.
Nu hoppas han att den tunga EU-gruppens inställning mot civila vapen kan mildras av de svenska s-politikerna.
– S i Sverige har tidigare aldrig förordat något liknande. Historiskt sett har S varit det parti som flest jägare röstat på, konstaterar Erik Lakomaa.

De 600 000 vapenägarnas röster i valet
I Sverige finns cirka 600 000 vapenägande skyttar och jägare som knappast skulle gilla att bli ett av de första målen i kampen mot IS.
Ytterst få legala vapen används vid grova brott.
Erik Lakomaa pekar även på att senast socialdemokraterna i Sverige skrev vapenlag stod det så här i propositionen:
”Det är emellertid viktigt att ytterligare skärpningar av vapenlagstiftningen verkligen är motiverade och uppnår avsett syfte samt inte onödigtvis försvårar vapenhanteringen för de seriösa vapeninnehavarna.”
Här finns den formuleringen:

Utspelet från S-gruppen i EU-parlamentet finns här: