Så avgörs om varg attackerat

Uppståndelsen till de mystiska attackerna på skånska får är stor och många ifrågasätter om det är varg eller hund som är skyldig. Besiktningsmän från länsstyrelsen i Skåne undersöker nu fåren för att få klarhet i frågan. På sin hemsida redogör de hur besiktningsmännen kommer fram till sina slutsatser.

Nils Carlsson är rovdjursexpert på länsstyrelsen i Skåne och förklarar skillnaden i hur hundar och vargar biter sina byten:
– Hund och varg är två djur som är väldigt lika anatomiskt. Men det finns ett angreppsmönster som säger mycket om förövaren, som man har kommit fram till efter många års besiktningar, säger han.
Vargen har långa ben och dödar effektivt, vilket betyder att ett kraftfullt bett i nacke eller strupe kan vara direkt dödande. Hundar däremot har inte lika lätt att döda ett får, utan biter i låren, sidorna eller andra delar av kroppen innan de kommer åt att bita i strupen.

Varg i Skurup
Vid attacken i Skurup, där 34 tackor dödats, konstaterar besiktningsmännen att det med stor sannolikhet rör sig om varg. Slutsatsen dras av följande faktorer:
• Ingen av tackorna hade några låga bett på sina kroppar.
• Samtliga djur var bitna kraftfullt över nacken, många även i strupen. Betten var precisa, kraftfulla och direkt dödande. 
• Några av tackorna var dessutom bitna kraftfullt rakt över ryggen. Detta är ett angreppssätt som är typiskt för varg när den vill stoppa flyende byten.  
• Stora mängder kött hade konsumerats (ca 8 kg).
• Spår i hagen hade långa klor och var stora nog att vara varg.

Hund i Kivik
Fyra angrepp har inträffat under en veckas tid på Ravlundafältet utanför Kivik. Men här konstaterar besiktningsmännen att det sannolikt är hund, eftersom:
• Många av fåren har låga bett i lår, sida eller bringa.
• Betten i strupen är många, svaga och oprecisa. På många får syns flera ytliga skrapmärken på sidan av halsen. Det är tandmärken som visar att det har dröjt innan djuret har fått ett bra grepp.  Även betten i strupen karaktäriseras av många omtag för att få ett bättre grepp
• Det fanns många spår av hund i hagen, men inga var stora nog för att vara varg.