För femte året i rad får fällor för levandefångst användas under licensjakten. Däremot inte motorfordon.
Foto: Mostphotos För femte året i rad får fällor för levandefångst användas under licensjakten. Däremot inte motorfordon.

Så blir lodjursjakten i Västerbotten

Nu har länsstyrelsen i Västerbotten beslutat att det får jagas lodjur i hela länet under årets licensjakt. Länet är indelat i två stora områden och totalt 13 lodjur får fällas.

Preliminära inventeringsresultat visar att det finns något färre lodjur i Västerbotten än ifjol, men att stammen fortsatt ligger nära målnivån för länet. Det är främst med hänsyn till skadorna som lodjuren kan orsaka för rennäringen, som stammen inte ska bli för stor.

Två stora jaktområden
Jakt tillåts därför i två stora områden som tillsammans täcker hela länet. Västra området, med åtta tilldelade lodjur, utgörs av kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Lycksele och Malå. I Östra området finns fem djur på tilldelningen och det utgörs av kommunerna Norsjö, Skellefteå, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vännäs och Nordmaling.
Förra årets tilldelning i Västerbotten var 14 lodjur, men endast 7 fälldes.
– Med årets tilldelning på 13 djur kan vi få en jakt som håller lodjursstammen på ungefär samma nivå fram till nästa år, samtidigt som jägarna ges möjligheten att nyttja den värdefulla jaktliga resurs som lodjuren också är, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Får inte flyttas från fallplatsen
Länsstyrelsens besiktningspersoner kommer att besikta alla fällda lodjur och ett fällt lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan det har anmälts till länsstyrelsen.
– Vi planerar en mer noggrann uppföljning av lodjursjakten i år. Därför vill vi att lodjuren ligger kvar på fallplatsen och att man inte kör skoter kring det fällda djuret innan det är anmält till oss, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen.

Fällor tillåtna, men inte motorfordon
För femte året i rad får fällor för levandefångst användas under jakten. Däremot får motorfordon inte användas för att leta efter lodjur, precis som 2020.
– Anledningen är att vi har sett vissa fall där jägare inte har följt de villkor som fanns för användningen av motorfordon. Jakten har också blivit effektivare på senare år, så motorfordon borde inte längre behövas, förklarar Ulf Bergelin.
Också för fällfångsten finns det ett tydligt regelverk. Endast godkända fälltyper får användas, fällorna ska anmälas till länsstyrelsen senast den 28 februari och de ska vittjas minst två gånger varje dygn.
Licensjakten på lodjur i Västerbotten får pågå mellan den 1 mars och 15 april.