40 lodjur får fällas under jakten i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
Foto: Jamen Percy/Shutterstock.com 40 lodjur får fällas under jakten i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Så blir lokvoten i Mellansverige

I det mellersta rovdjursförvaltningsområdet är nu tilldelningen av lodjur inför årets jakt klar. Totalt får jägarna fälla 40 lodjur i regionen, varav tre på skyddsjakt.

Lodjursjakten får ske mellan den 1 och 31 mars. I år får jägarna i Västra Götaland fälla två lodjur, efter att inte ha fått skjuta lo alls under förra årets jakt.

I Dalarna får lodjur inte skjutas utanför renskötselområdet, eftersom man anser att stammen inte når upp den miniminivå som beslutats av viltförvaltningsdelegationen i länet. 
– Formellt är inte beslutet fattat än, men tilldelningen för respektive län är klar, säger Lars Furuholm, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Värmland, till Svensk Jakt.
Länsstyrelserna i respektive län får nu besluta själva om tilldelningen ska delas upp i delområden.
Tilldelningen för respektive län:
• Gävleborg: 3.
• Dalarna: (renskötselområdet) 2.
• Uppsala: 14.
• Värmland: 7.
• Västmanland: 5.
• Stockholm: (norr om Mälaren) 2.
• Västra Götaland: 2.