– Det vore positivt om vi kan få björnjakten att fungera på ett regelrätt sätt, tycker Martin Lundgren, ordförande i JRF Dalarna.
Foto: Privat – Det vore positivt om vi kan få björnjakten att fungera på ett regelrätt sätt, tycker Martin Lundgren, ordförande i JRF Dalarna.

Så kan björnjakten ändras

Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna ville förra veckan diskutera samarbete kring illegal björnjakt. Efter mötet är JRF-ordföranden i Dalarna, Martin Lundgren, hoppfull vad gäller den framtida björnjakten.

Syftet med Skype-mötet som länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna ordnade var att diskutera ett samarbete för att stävja den illegala björnjakten i länen. Inbjudna var representanter för jägarorganisationerna och de stora markägarna. Från Jägarnas Riksförbund (JRF) i Dalarna deltog distriktets ordförande, Martin Lundgren.

Illegal jakt misstänks
I minnesanteckningarna beskrivs bakgrunden till mötet:
”Det misstänks förekomma illegala jaktmetoder under licensjakten efter björn i Dalarna och Gävleborg. Vid årets björnjakt hittades onaturligt maginnehåll i många björnar och tidigare år har flera illegala åtlar också hittats ute i terrängen. Det misstänks även förekomma användning av motorfordon för att förfölja och genskjuta björnar under jakten.”
Samtliga deltagare var överens om att de behöver samarbeta långsiktigt på båda sidor om länsgränsen för att lösa problemet.
– Det vore positivt om vi kan få björnjakten att fungera på ett regelrätt sätt, kommenterar Martin Lundgren.

Flytta fram jakttiden
Han uppfattade stämningen som att ”vindarna blåser mot” att länsstyrelserna – under Naturvårdsverkets pågående översyn av jakttiderna – ska föreslå att björnjakten flyttas från augusti till september, så att den i åtminstone de nordliga områdena sammanfaller med älgjakten.
– Det var i alla fall ingen som opponerade sig mot förslaget. JRF klubbade redan på årsmötet 2016 igenom en motion från JRF Dalarna om att verka för att flytta fram björnjakten, säger Martin Lundgren.
Andra åtgärder som diskuterades under Skype-mötet var att underlätta möjligheterna att få åtlar godkända och att tillåta hundsläpp på åtel.

Nytt möte i februari
Nästa möte mellan länsstyrelserna, jägarorganisationerna och markägarna i Gävleborg och Dalarna är planerat till den 7 februari i Falun. Dit ska även polisen bjudas in.