Isabell Pettersson från Hammarstrand provar på laserskyttet. Monica Wernberg instruerar.
Foto: Ulf Svedjeland Isabell Pettersson från Hammarstrand provar på laserskyttet. Monica Wernberg instruerar.

Så kan det bli fler kvinnliga jägare

På Älggårdsberget i Bispgården i östra Jämtland har det varit ”Qvinnspiration”. Andemeningen är att inspirera framför allt kvinnor. Tanken är att föreningsaktiva, kursledare och kvinnliga företagare skall kunna bidra med sin kompetens och locka andra till att ställa sig frågorna: ”Vad kan jag? Vad kan jag bidra med?” 

Bland deltagarna fanns Jägarnas Riksförbund, med kvinnoansvariga Ann Östenson från JRF-kansliet i Södertälje i spetsen.
På programmet stod bland annat laserskjutbana inomhus, 22-bana ute, tipsrunda, recepttävling, och föreläsning av Ann Östenson. 
På plats fanns även Kent Henriksson från Överammer, som tillsammans med frugan Annelie ordnade med platser, monterade skjutbanor och informerade. 
Föryngra jägarkåren
Vid föreläsningen betonade Ann Östenson vikten av att föryngra den svenska jägarkåren. Hur skall ungdomarna fångas upp och hur kan det blir fler kvinnor i jaktlagen?
– Vi kan nog inte påstå att det går att vara riktigt nöjd över de siffror som presenteras då det gäller tjejerna. Visserligen har procenttalet stigit lite. 2007 var det 7,3 procent kvinnliga jägare.  Året därpå var det 8,3 procent tjejer, kommenterade Ann Östenson. 
Lokalt engagemang
Hon betonar att det är viktigt med ett lokalt engagemang för fler kvinnor som medlemmar i JRF. 
– Av landets 2 300 kvinnliga medlemmar i Jägarnas Riksförbund finns endast 100 här uppe i Jämtland och Härjedalen, konstaterade Ann Östenson. 
Nu skall det i alla fall bli ändring på detta.
Jägarkurser enbart för kvinnor
– Vuxenskolan och Jägarnas Riksförbund kommer att starta jägarutbildningar enbart för kvinnor här på orten, säger Kent Henriksson, som kommer att ansvara för utbildningen.   
– Ute i jaktlagen blir kvinnor mycket väl omhändertagna och välkomnade av gubbarna, försäkrar han.
Tillvägagångssättet att börja med jakt varierar beroende på vart man bor. Jägare från landsbygden är i gång ganska så tidigt. Redan vid 16-17 ålder finns de ute i markerna, medan stadsborna många gånger börjar jaga först i 30-35-årsåldern. 
Kvinnorna kommer i allmänhet också till skott lite senare. Ofta först sedan de har fått barn.
Qvinnspiration i Bispgården var för Jägarnas Riksförbund del en mycket lyckad företeelse. Cirka 500 besökare fanns på plats.
– Många kontakter knöts och erfarenheter utbyttes, berättar Kent Henriksson.