Bågjägare med en compoundbåge, som Naturvårdsverket vill tillåta för jakt på rådjur och annat småvilt i Sverige.
Foto: Shutterstock.com Bågjägare med en compoundbåge, som Naturvårdsverket vill tillåta för jakt på rådjur och annat småvilt i Sverige.

Så kan det bli med bågjakten

Efter 20 år har Naturvårdsverket kommit till skott och levererar nu ett förslag om att införa bågjakt i Sverige.

Det var åren 1998-2002 som bågjakt testades i hjorthägn i Sverige. Inget visade att det skulle vara problem att fälla även större vilt med pilar. Men det har ändå dröjt 20 år innan Naturvårdsverket lyckades fram ett förslag om att införa bågjakt i Sverige.
För flera år sedan ansåg Jägarnas Riksförbund i ett remissvar att det förutom småvilt som rådjur även var okej att fälla större vilt som mufflon med pilar.

Gäller endast småvilt
Men i förslaget om bågjakt, som nu ska ut på remiss till olika aktörer, är det bara småvilt gäller. Förutom rådjur är det räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare.
Bågjakt är tillåtet i till exempel Danmark. I Finland får även högvilt som vildsvin, hjort och mufflon jagas med pilbåge sedan förra sommaren.
– I strategi för svensk viltförvaltning har vi sagt att vi ska utveckla möjligheten att använda nya sätt att jaga. Vi föreslår nu en begränsad möjlighet att jaga med pilbåge i Sverige. För att få göra det ska den som jagar ha både vanlig jägarexamen och en internationell bågjägarexamen, säger Naturvårdsverkets Frederik Treschow.

Djurens rätt stormar
Djurens rätt har gått i taket så fort nyheten om förslaget blev känd.
– Vi behöver inte fler sätt att skadskjuta vilda djur på. När djur dödas med ett pilbågsskott är det för att pilhuvudet skär av blodkärl. Om hjärtat eller en stor artär träffas direkt är chansen för snabb död stor, men om pilen träffar muskler eller olika organ i bålen medför det ett utdraget dödsförlopp, invänder Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

”Lika dödligt effektivt som en kula”
Men Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, håller inte med om det.
– En pil på nära håll är precis lika dödligt effektiv som en välriktad studsarkula, säger han.
I övrigt går förslaget om bågjakt bland annat ut på att endast compoundbågar får användas.
Det handlar om en bågkonstruktion som gör det mindre ansträngande att hålla bågsträngen spänd innan pilen avlossas.
Var enda avlossad pil måste rapporteras inom ett dygn, enligt förslaget. Då ska det anges om det behövdes flera pilar för att fälla viltet och hur det gick om det krävdes ett eftersök. Blir det eftersök måste avlivningen ske med skjutvapen.