Foto: Suzanne Fredriksson Anders Gejer är sedan länge ordförande för den europeiska bågjaktsfederationen, EBF.

Finsk studie: Pil och båge lika effektivt som kulvapen

En omfattande finsk studie fastslår att jakt med pil och båge är lika effektiv som jakt med vanliga skjutvapen. Rapporten är en del av en kommande avhandling om djurvälfärd.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om det pågående forskningsarbetet i Finland som bland annat ska finna svar på hur effektiv jakt med pil och båge är och hur sådan jakt påverkar bytesdjur.

Presenterades nyligen

Arbetet finansieras med pengar från det finska miljödepartementet. Startpunkten var att undersöka möjligheterna att också göra jakt på älg med pil och båge laglig i Finland, vilket den inte är i dag.

I en första delrapport som nyligen presenterades under ett viltseminarium i finska Juväskylä konstateras att moderna jaktpilar och kulor har en liknande effekt på vitsvanshjort vid jakt.

Det är veterinären Mikaela Sauvala som ligger bakom forskningsrönen som är en del av hennes kommande avhandling om djurvälfärd. Efter att ha studerat 130 vitsvanshjortar, som jagades med pil och båge och 100 vitsvanshjortar som fälldes med gevär, konstaterade hon att bara någon meter skilde avseende hur långt ett djur flydde efter träff.

”Jämföra jaktmetoder”

Huvudhandledare Antti Saarenmaa kommenterar:

– Våra preliminära resultat visar att rönen stämmer överens med erfarenheten att jakt med pil och båge och gevär är jämförbara jaktmetoder. Detta är ett betydelsefullt steg mot användandet av pil och båge vid jakt.

– Jag ser fram mot att analysen av den resterande datan kommer att besvara många av de frågor som ställs om jakt med pil och båge.

Anders Gejer, ordförande för den europeiska bågjaktsfederationen, EBF, tycker att rapporten är trovärdig – men att slutsatserna inte kommer som en nyhet.

Är en stark studie

– Detta är en stark studie, men de bekräftar egentligen bara det vi hävdat under lång tid. Man godkänner inte jaktmedel i Danmark och Finland utan att det fungerar. I Danmark tog man till exempel fram en studie på 1 000 rådjur som också är tydlig.

Han påpekar att han tycker att det är märkligt att pilbågens verkan måste styrkas med forskning, medan kulvapen inte underkastas samma krav.

– Det finns vad jag vet till exempel inga studier som visar varför det just är 2 000 joule på 100 meter med 10 grams kula som gäller för älgstudsare.

Tror du att studien kan skynda på en legalisering av jakt med pil och båge i Sverige?

– Jag vet inte, vi får fråga Naturvårdsverket. Jag anar att de inväntar en slutrapport först. Det är mycket som krävs för att godkänna en jaktmetod med 60 000 år av beprövad erfarenhet på nacken.

Hur stort det svenska intresset för bågjakt kan komma att bli säger sig Anders Gejer inte heller våga sia om. I Danmark finns det runt 6 000 jägare som genomgått prov som ger dem rätt att jaga med pilbåge. I Finland är det runt 20 000 jägare som använder pil och båge vid jakt.

– Men generellt vill jag framhålla att det är väldigt bra att träna med pilbåge också för jägare som bara använder gevär. Allt skytte gynnar annat skytte. Jag ser på egna barn som både jagar och skjuter pilbåge att måluppfattning och avståndsbedömning förbättras och det har ju alla jägare nytta av.