Foto: Mostphotos I Skandinavien är jakt med pil och båge bara tillåten i Danmark och Finland. I Sverige knyts förhoppningar till att den ska tillåtas också här.

Ökande intresse för finsk bågjakt

I Finland vill allt flera ge sig ut på bågjakt – och jakförfrågningar från utlandet ökar. Intresset ökade stort efter 2017 då det blev tillåtet att fälla vitsvanshjort med pil och båge.

Tidigare var det tillåtet att jaga rådjur, bäver och småvilt med pil och båge i Finland. Men från den 1 september 2017 är det även tillåtet vid jakt efter vitsvanshjort, sikahjort, dov- och kronvilt, skogsvildren, vildsvin och mufflon. 

10 000 jägare

Det finns uppskattningsvis 10 000 jägare som jagar vitsvanshjort med pil och båge i Finland. Förra jaktsäsongen fälldes 74 000 vitsvanshjortar i Finland.

Det existerar ingen exakt siffra på hur många bågjägare Finland har, uppger Bågjägarförbundet i Finland enligt Viltcentralens tidning Jägaren.

Licensfria vapen

Det beror på att pilbågarna är licensfria och inte behöver listas i något ägarregister. Men ett särskilt skjutprov måste avläggas före jakten, och bågen måste uppfylla kraven i jaktförordningen: Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 Newton (180 N) för spänning av bågen får användas för att skjuta vilt.

Vitsvanshjortarna har importerats till Finland från USA. Där är intresset för bågjakt på vitsvanshjort mycket stort. Vitsvansstammen med underarter uppgår till nästan 30 miljoner individer.