Foto: Shutterstock Jakt med pil och båge är tillåten i Danmark, men inte med större djur som byte. Nu undersöks dock möjligheten att också högvilt ska få fällas.

Försök med dansk bågjakt förlängs

Ska bågjakt på större vilt tillåtas i Danmark? Danska Miljöstyrelsen undersöker förutsättningarna för att uppgradera pil och båge och tillåta jakt på annat än småvilt.

Det är den norska tidningen Jakt & Fiske som skriver om Miljöstyrelsens projekt angående om jakt med pil och båge på högvilt är förenligt med djurskyddsbestämmelserna.

Sedan tidigare är det tillåtet i Danmark att använda pil och båge vid jakt på småvilt.

Försöket med bågjakt på större vilt inleddes redan 2018. Men den danska Miljöstyrelsen har bara fått in 140 rapporter om att kronvilt och dovvilt fällts med pilbåge. Därför förlängs testperioden till efter sommaren och pågår till och med den 31 augusti.

Jagat utomlands

Jakt & Fiske har intervjuat medlemmar i Norges Bujegerforbund som har jagat med pilbåge utomlands.

Enligt dem är effekten av pil och båge densamma på högvilt som på till exempel rådjur.

– Vår erfarenhet är att det inte är någon större skillnad på effekten av en pil då den träffar större vilt som vildren eller hjort jämfört med rådjur, säger Jan-Sivert Hauglid.