Mer information om bland annat de djuretiska aspekterna av pilbågsjakt behövs, anser SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd och Naturvårdsverket.
Foto: Mostphotos Mer information om bland annat de djuretiska aspekterna av pilbågsjakt behövs, anser SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd och Naturvårdsverket.

Beslut om bågjakt dröjer ytterligare

Naturvårdsverket meddelar att man återigen skjuter fram ett beslut om hur man kommer att gå vidare med frågan om att eventuellt tillåta pilbågsjakt. Just nu avvaktar myndigheten resultatet av en finsk forskningsstudie.

2018 skickade Naturvårdsverket ut en remiss om ett förslag på att införa jakt med pil och båge på rådjur och annat småvilt som räv, bäver, grävling och hare. Ett stort antal myndigheter och intresseorganisationer lämnade sina synpunkter.
Jägarnas Riksförbund tyckte att de föreslagna reglerna om bågjakt bör vara färre och enklare, men andra remissinstanser ansåg att kunskapen om bland annat de djuretiska aspekterna av pilbågsjakt var otillräcklig för att motivera ett införande.
Därför gav Naturvårdsverket Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, vetenskapliga råd för djurskydd att sammanställa befintlig forskning om bågjakt, särskilt vad gäller djurskyddsaspekter. Kunskapsunderlaget gav dock inget klart besked, utan rådet framhöll att ytterligare information behövs.

Finsk studie klar om ett år
Och nu hoppas Naturvårdsverket att den efterfrågade kunskapen är på väg att tas fram.
”Det är finska Jord- och skogsbruksministeriet som finansierar en vetenskaplig studie vid Helsingfors universitet om pilbågsjakt på vitsvanshjort. Denna studie beräknas vara klar om cirka ett år. Resultaten från studien bedöms kunna tillföra ny kunskap om effekter av pilbågsjakt på mindre klövvilt generellt”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Naturvårdsverket avvaktar därför med sitt beslut om pilbågsjakt och lyfter ut frågan från det pågående arbetet med föreskrifter om jaktvapen, vapentillbehör och ammunition. Tanken är att återuppta arbetet när den finska studien är klar.