När jakten startar i höst finns det cirka 38 000 älgar i Västerbotten.
Foto: Shutterstock När jakten startar i höst finns det cirka 38 000 älgar i Västerbotten.

Så blir älgjakten i Västerbotten

Målsättningen i Västerbotten är att 14 191 älgar ska fällas under jaktåret 2019-2020, meddelar länsstyrelsen. Det är marginellt färre älgar än förra året och syftar till att fortsätta minska älgstammen.

I nuläget motsvarar älgstammen i Västerbotten cirka 28 000 älgar på vintern. Efter att kalvarna fötts och när jakten startar är älgarna cirka 38 000.
För att uppnå en bättre balans mellan älgstammens storlek och betestillgången på vintern krävs en avskjutning som leder till att länet når målsättningen på 21 000 älgar efter genomförd jakt, menar Länsstyrelsen Västerbotten i ett pressmeddelande.

Ska hålla hög kvalitet
Man skriver också:
”Utöver målsättningar för hur mycket älg vi vill att det ska finnas i Västerbotten finns det även formulerade mål om att älgstammen ska hålla en hög kvalitet. Hög kvalitet kan vara god fördelning mellan tjurar och hondjur, hög andel äldre och produktiva djur samt god produktion av kalv med höga kalvvikter.”
Tilldelningen till licensområden är 4 263 älgar, vilket motsvarar ungefär samma nivå som förra året. De övriga älgarna är planerade att fällas inom länets 55 älgskötselområden.

Brunstuppehållet blir kvar
Brunstuppehållet blir kvar, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Tiderna för älgjakten i Västerbotten 2019-2020 är:
Älgskötselområden och licensområden
2 september–25 september 2019
10 oktober 2019–31 januari 2020, alla djur
Kalvjaktsområden, hela länet (ej registrerad mark)
2 september–6 september 2019
Avgiften för varje fällt vuxet djur blir 400 kronor och 100 kronor per kalv.