Foto: Mostphotos/Peter W Eriksson Att ensamvargarna rörde sig kortast sträcka i snitt per dygn förvånade författaren till studien "Rörelsemönster hos varg i Skandinavien".

Så mycket rör sig en varg

Rör sig en ensam varg mer än en familjegrupp? Påverkar kön och social status vargens rörelsemönster? Det är ett par av de frågor som en student vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, försökt ge svar på genom att sammanställa gps-information från vargars halsband.

Julia Björk, Institutionen för ekologi, presenterar sina resultat i en kandidatuppsats ”Rörelsemönster hos varg i Skandinavien”. Hennes syftet var att undersöka om olika faktorer som kön, social status, tid på året, inavelskofficient och antal grannrevir påverkar hur långt vargarna rör sig per dygn.

Den data som fanns tillgänglig härrör från 41 gps-försedda vargar, från studieperioder med GPS-positionering varje timme, 70 954 stycken mellan åren 2001 och 2019.

Årstid påverkar

Resultatet visade att medeldistansen som vargarna rörde sig per dygn var 17 km med en spridning per dygn från 7 till 25 km. Årstiden spelade roll med något längre sträckor på sommaren för bägge könen men under vintern rörde sig hanarna något längre sträckor än tikarna.

Familjegrupper rörligast

De vargar som levde i familjegrupper var de som förflyttade sig längst sträckor i jämförelse med de revirmarkerande paren och ensamvargarna. De senare förflyttade sig kortast sträcka, 14 km per dygn, oavsett om de var stationära eller på vandring, vilket författaren beskriver som lite förvånande då resultatet avviker från den allmänna uppfattningen om de ensamma vargarnas förflyttningar.  

Grannrevir och inavel

När det gäller antal grannrevirs påverkan på vargarnas rörelsemönster sågs inte att detta hade någon påverkan på den dagliga distansen, men studien tog ingen hänsyn till revirens storlek.

Tanken att ta med inavelsgraden i bearbetningen av data var för att se om kända defekter, t ex på ryggkotor, hade någon påverkan på vargarnas förmåga att röra sig över långa sträckor. Något sådant samband kunde inte ses.

Hela studien finns att läsa som pdf här.