Mellan 23 och 40 vargar kan skjutas i vinter, enligt forskarna. Bakgrunden till den luddiga rekommendationen är att forskarna inte med säkerhet kan säga exakt hur stor tillväxttakten i vargstammen är.
Foto: Göran Ekström Mellan 23 och 40 vargar kan skjutas i vinter, enligt forskarna. Bakgrunden till den luddiga rekommendationen är att forskarna inte med säkerhet kan säga exakt hur stor tillväxttakten i vargstammen är.

Så resonerar forskarna kring vargjakt

Nu grubblar Naturvårdsverkets tjänstemän på de förslag som forskarna lämnat in om vargjakten som startar i januari.
Forskarna har listat fyra olika typer av möjliga jakter. Men man lämnar också en rekommendation: Besluta om fri jakt och ge möjligheter till riktad jakt i revir med särskilt besvärliga vargar.
De invandrade vargarna och deras valpar skall dock fredas.

När rovdjurspropositionen klubbades i riksdagen hade Naturvårdsverket redan gett vargforskarna uppdraget att lämna förslag på hur jakten ska gå till. I en 25-sidig rapport finns nu forskarnas förslag. Man resonerar kring fyra olika typer av jakt:
1) Slumpmässig avskjutning, där alla vargar utom de invandrade och deras valpar får skjutas.
2) Jakt på enbart ensamma djur.
3) Bortskjutning av hela flockar.
4) Enbart jakt på reproduktiva djur – vargar som lever i par, oavsett om de fått valpar tidigare eller inte.

Listar för- och nackdelar
Forskarna listar för- och nackdelar med de olika metoderna. Slumpvis avskjutning menar de blir enkel av adminstrera, det behövs inga beslut om vilka djur som ska skjutas och det behövs inga geografiska avgränsningar. Denna metod kommer dessutom, menar forskarna, att upplevas rättvis av landets befolkning och minimera grunderna för osämja och avundsjuka.
Överskjutning undviks genom strikt rapporteringsplikt för varje fällt djur.

Föräldralösa valpar 
Nackdelen med denna modell är att forskarna inte ännu kan överblicka vilka konsekvenserna blir i de revir där vargar skjuts. Revir kan komma att upplösas och ersättas av nya revir – under pågående inventering. Det kan ge svårigheter att bedöma vargstammens storlek i vinter.
Dessutom pekar man på riskerna för att valpar blir föräldralösa relativt tidigt på året.

Redan under älgjakten? 
I metoden med att enbart skjuta ensamma djur, framhåller forskarna att det det i så fall måste skjutas fler vargar för att målsättningen med jakten ska nås, att frysa stammen vid 210 individer. Det här tillvägagångssättet skulle innebära att det inte blir jakt i kända revir.
En fördel, som forskarna ser, är att jakt på dessa ensamma djur skulle kunna påbörjas redan under älgjakten, eftersom inga valpar riskerar att bli lämnade ensamma. Men nackdelarna överväger, det blir både svåradministrerat och krångligt att jaga varg överallt utom i reviren.

Andrum för befolkningen 
Det tredje alternativet är att skjuta bort hela flockar, för att människor som levt med varg längre tid ska få andrum. Fördelarna med metoden är att jakten kan riktas mot inavlade individer och flockar som ställt till stora problem för bland annat djurägare.
Bland nackdelarna anger forskarna bland annat att jakt på hela flockar kan upplevas som myndighetsstyrd och orättvis. Dessutom får inte jakten den skygghetsskapande inverkan på vargstammen som man hoppas. Om alla vargarna i ett revir dör, kommer de inte att ärva ned sin rädsla för människa och jakt i sina avkommor.

Svårt fylla kvoten 
Forskarna varnar också för att det kan vara svårt att skjuta alla vargar på licensen med den här metoden. Vissa individer kan komma undan.
Dessutom är avlivande av samtliga vargar i ett revir ingen garanti för att det inte dyker upp nya vargar i området ganska snabbt.
Det fjärde alternativet, jakt bara på vargar i par, oavsett om de har valpar eller inte, är den metod som skulle ge minst antal individer att skjuta. Här pekar forskarna på att metoden innebär att många vargvalpar riskerar att bli föräldralösa tidigt i sina liv. Ett alternativ vore att endast jaga revirmarkerande vargar utan valpar, men den jakten bedömer forskarna blir svår eftersom nya vargpar kan visa sig sent på säsongen. Det blir svårt att fylla kvoten.

Därför så luddigt om antal
Forskarna anger att mellan 23 och 40 vargar kan skjutas i vinter. Bakgrunden till den luddiga rekommendationen är att forskarna inte med vetenskaplig precision kan säga exakt hur stor tillväxttakten i vargstammen är. Om man tittar på tillväxten under tio år, är den 13 procent. Men de senaste fem åren har den varit högre, 19 procent.
– Vilken nivå man än lägger sig på, blir det en chansning, eftersom vi inte vet exakt. Det kan bli för många skjutna, det kan bli för få, säger vargforskaren Olof Liberg.

Upp till Naturvårdsverket
Nu är det upp till Naturvårdsverket, trots osäkerheten, att bedöma vilken tillväxttakten i stammen är och därefter besluta om hur många vargar ska få skjutas.
– Vår rekommendation är fri jakt som utgångspunkt. Sedan ska man i olika län kunna besluta om speciell jakt i revir där vargarna är väldigt besvärliga, säger Olof Liberg.