Nu finns en manual för hur samarbete och dialog ska bli bättre mellan skogsägare och jägare när det gäller älgförvaltning.
Foto: Menno Schaefer / Shutterstock.com Nu finns en manual för hur samarbete och dialog ska bli bättre mellan skogsägare och jägare när det gäller älgförvaltning.

Så ska bråk om älgförvaltning stoppas

Sedan det nya älgförvaltningssystemet infördes för fyra år sedan har det inte alltid fungerat bra mellan skogsägare och jägare. Nu kommer en manual som ska underlätta samarbete och dialog, skriver Lant Lantbruk & Skogsland.

För att föra samarbetet framåt mellan skogsägare och jägare träffades företrädare för skogsbruket och jägarna i november förra året. Där kom man överens om hur samarbetet ska fungera framöver.
– Vi har enats om hur vi ska förhålla oss till varandra. Vi poängterar att vi gemensamt står bakom riksdagsbeslutet om att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Men vår överenskommelse behandlar inte målen med förvaltningen, vare sig skogen eller klövviltet, säger Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, till Land Lantbruk & Skogsland.

Samsyn om mätmetod
Det ska också fortsättningsvis råda en samsyn om att Äbin mäter skador på tall på ett objektivt och korrekt sätt, skriver Land Lantbruk & Skogsland.
– Vi är eniga om att skogsägarna måste kunna föryngra med tall och att äganderätten med det ansvar som den innebär måste respekteras. Det känns bra att vi har kommit överens om detta och vi hoppas att vi ska kunna hantera de konflikter som dyker upp i arbetet med älgförvaltningen, säger Sven-Erik Hammar till Land Lantbruk & Skogsland.