Sven-Erik Bucht, socialdemokratiskt landsbygdsminister, framhåller att långsam hantering i domstolarna inte får omöjliggöra vargjakt.
Foto: Regeringskansliet och Shutterstock Sven-Erik Bucht, socialdemokratiskt landsbygdsminister, framhåller att långsam hantering i domstolarna inte får omöjliggöra vargjakt.

Så ska Bucht få till vargjakt

Domstolarna åläggs att hantera överklaganden skyndsamt

Det ska inte vara möjligt för vargföreningar att sinka beslut om vargjakt på grund av långsam rättslig prövning.
– Vi kommer med en ny förordning där vi skriver in att domstolarna ska ta de här ärendena med förtur, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Jakt & Jägare.

Han tycker att det har varit för mycket strul med vargfrågan och att det drabbat alla parter. Men nu ser Sven-Erik Bucht att en ny tid är här.
– Vi har två av varandra oberoende utredningar som visar att den svenska vargen har uppfyllt kraven för gynnsam bevarandestatus med råge. Nu handlar det om att förvalta vargstammen genom jakt, säger Sven-Erik Bucht.

Självklarhet
Att ändra i förordningen och ge vargföreningar rätt att överklaga till domstol, ser han som en självklarhet.
– Landets högsta instans har slagit fast att den gamla ordningen inte var rättssäker, säger Bucht.

Ska prövas skyndsamt
Men landsbygdsministern påpekar att vargjakt inte ska kunna stoppas genom lång handläggningstid i domstolarna.
– Vi tar fram en ny förordning där jakt ska kunna prövas i förvaltningsdomstolarna. Vi kommer också att särskilt skriva in att överklagningar ska behandlas skyndsamt. Det är jätteviktigt att vi får ordning och reda på det här, säger Sven-Erik Bucht.

• Vad menas med ”skyndsamt”
– Jag kan inte säga hur många dagar det handlar om, men domstolarna blir tvungna att ge de här ärendena förtur, svarar Sven-Erik Bucht.