Så ska vargjakten stoppas

Nu agerar Svenska Rovdjursföreningen på bred front för att stoppa den planerade vargjakten i vinter. De svenska tidningarna och riksdagsledamöterna ska översvämmas med mail och brev.

– Politiker är mycket känsliga för opinonsyttringar. De tror att rovdjursmotståndarna är väldigt många eftersom de hörs så mycket – det är därför det blivit som det blivit. Nu gäller det att bevisa motsatsen, heter den i en skrivelse som fått namnet Aktion mot propositionen och just nu sprids via Internet i landet.
Bakom skrivelsen står Bengt Sundström, Anders Ekholm, Ylva Lindberg och Björn Ljunggren.

Alla ska skriva 
Men det är inte bara de mest inbitna och övertygade rovdjursvännerna som ska delta i aktionen.
– Du måste uppmana alla på dina maillistor, släktingar, bekanta, arbetskamrater och så vidare att göra det samma. Många drar sig för att skriva eftersom de tycker att de inte kan formulera sig tillräckligt bra. Detta är inget argument. Det viktigaste är att politikerna får klart för sig att du vill ha starka rovdjursstammar i Sverige och att du motsätter dig förslagen i propositionen, skriver avsändarna till aktionsbrevet.

Skrivhjälp?
Man ger också förslag på hur människor kan precisera sina krav till politikerna eller i insändare till tidningarna. Den som tycker det är jobbigt och vill ha hjälp med formuleringarna får det av styrelsen, som gärna hjälper till, hälsar initiativtagarna.
Man poängterar att det är inte är en punktinsats, utan en kampanj som ska hållas vid liv fram tills klubban fallit för riksdagens beslut. Enligt vad Jakt & Jägare erfar är behandlingen av rovdjurspropositionen planerad till mitten av oktober i riksdagen.

Anmäler vargjakten till EU 
Under tiden förbereder Rovdjursföreningen att anmäla den föreslagna vargjakten till EU för att få provat om Sverige bryter mot EU-överenskommelser.
Vad vill Rovdjursföreningen då? Bland annat följande:
• Ingen jakt på varg i vinter. Istället ska ett nytt etappmål på 30-40 föryngringar beslutas.
• Den senaste förändringen i paragraf 28, som ger tamdjursägare rätt att försvara sina djur, ska rivas upp.
• Vargföryngringar måste tillåtas i renskötselområdena, för att invandringen av nya vargar från öst ska garanteras.
• Förslaget om att lostammen ska minska till 1 250 djur ska inte beaktas. Antalet lodjur ska vara 1 500.

Bekymrad journalistbas
Agneta Lindblom Hulthén, ordförande i Svenska Journalistförbundet, är bekymrad över att allt fler kampanjer drabbar de svenska tidningsredaktionerna.
– För det mesta uppmärksammas sådana här kampanjer av redaktörerna. Men i takt med att tidningsföretagen minskar resurserna på redaktionerna blir det svårare för journalisterna att sätta stopp för lobbyverksamhet. Tanken med insändar- och debattsidor är ju att alla parter ska få komma till tals.
– Men nu fungerar ju journalistiken ändå. Ni skriver om saken och då är det större chans att insändarredaktörer runt om i landet vet vad som är på gång, säger Agneta Lindblom Hulthén.