Vad anser de åtta riksdagspartierna om frågor som berör jägarna? Jakt & Jägare har inför valet på söndag ställt partierna mot väggen om bland annat rovdjuren, klövviltsförvaltningen och vapengarderoben.
Foto: Mostphotos Vad anser de åtta riksdagspartierna om frågor som berör jägarna? Jakt & Jägare har inför valet på söndag ställt partierna mot väggen om bland annat rovdjuren, klövviltsförvaltningen och vapengarderoben.

Så står partierna i jaktfrågorna

På söndag är riksdagsval. För många jägare och vapenägare är det viktigt, eller till och med avgörande, var partierna står om till exempel rovdjuren och möjligheten att få licens på jaktvapen.

Jakt & Jägare har ställt fem frågor till de åtta riksdagspartierna.
Svaren kommenteras och analyseras sedan av olika företrädare för Jägarnas Riksförbund (JRF).
Enkäten med politikersvaren har publicerats i nummer 7/8 av Jakt & Jägares pappersupplaga.
För att fler än prenumeranterna ska kunna ta del av resultatet finns sidorna att ladda ned som en PDF-fil nedan.
Klicka på raden PARTIERNA OM JAKTFRÅGOR.