Miljöminister Lena Ek har svarat Potocnik. I brevet framgår att det kan bli urvalsjakt på cirka 10-20 vargar.
Miljöminister Lena Ek har svarat Potocnik. I brevet framgår att det kan bli urvalsjakt på cirka 10-20 vargar.

Så svarar Lena Ek Potocnik

Miljöminister Lena Ek har besvarat EU-kommissionären Janez Potocniks brev där han ifrågasatt Sveriges planerade urvalsjakt på varg.

För att förbättra den genetiska statusen har Sverige tidigare hävdat att fem till tio vargflockar bör skjutas bort.

Men i brevet till Potocnik talar Lena Ek nu istället om fem till tio par vilket endast skulle motsvara 10-20 individer.

Enligt Lena Ek är det en hel del som Potocnik missförstått och som hon därför försöker reda ut i brevet.

Bland annat berättar miljöministern vilken hög klass vargforskningen inom Skandulv håller och att nio olika vetenskapliga institutioner är inblandade i verksamheten. Dessutom arbetar mer än 50 personer med fältarbete åt Skandulv.


Förbättrad situation

Lena Ek berättar vidare att den genetiska situationen för vargstammen förbättrats under senare år då två nya vargar kommit till Sverige och förökat sig. Det skedde åren 2008-2010 samt 2012.

Vid den senaste inventeringen vintern 2011/2012 kunde man därför konstatera att var tredje valp bar gener från någon av dessa senaste immigranter.

Det betyder att inavelskoefficienten i populationen minskat från 0,309 till 0,249 åren 2006 och 2011 vilket motsvarar en minskning med 19 procent.

Lena Ek påpekar också i brevet att EU:s egen expertgrupp om rovdjur anser att Sveriges vargar är bland de bäst studerade i världen och att det är Naturvårdsverket som ska fatta beslut om eventuell urvalsjakt.

Läs brevet här