Sakos första civila jaktgevär gav kultpatronen 7×33

Den första civila Sako-studsaren för jakt var L46. 
Det är en trevlig liten studsare som är mycket välgjord.
Bössan är mest känd för att den kamrades för 7×33, som är Sakos egen patron. 
Idag är 7×33 en liten kultpatron med ett antal trogna brukare. 
L46-bössan för 7×33-patroner blev populär i Sverige för främst fågeljakt. Den låga köttförstöringen har även gjort vapnet uppskattat för jakt på rådjur.

Sako startades 1919 av finska staten för att renovera gevär till de finska skyddskårerna (ett sorts hemvärn). De två första åren var det egentligen inte ett företag utan mer en statlig verkstad för att serva skyddskårerna. 1921 kom däremot vinstkraven och Sako räknar 1921 som sitt startår. 

Renoverade vapen
Vid den här tidpunkten hade Sako ett 20-tal anställda. De här åren sysslade man uteslutande med renovering av militära vapen för skyddskårerna. De renoverade från något tusental till tiotusen gevär om året.
Finland hade sin egen variant av Mosin-Nagant-geväret. Dessa vapen renoverades och Sako tillverkade sedermera även sådana gevär till finska krigsmakten.
Sako står för Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Osakeyhtiö, 
vilket betyder skyddskårernas vapen och mekaniska verkstads aktiebolag.
1927 flyttades fabriken ut från Helsingfors till Rihiimäki där den fortfarande ligger. 1928 började Sako med ammunitionsproduktion, som snabbt blev en viktig del för fabriken. Så är det fortfarande även om Sako ligger förhållandevis lågt i Sverige med det. 
Gjorde ammunition
Ammunitionstillverkningen blev riktigt stor under andra världskriget då Sako tillverkade mycket stora mängder ammunition. 
1931 köpte Sako gamla pipräfflingsmaskiner från Tyskland som renoverades och 1932 började Sako tillverka egna pipor. 
En stor del av den tidiga piptillverkningen var för Luger-pistoler som finska armén hade antagit 1923. Många Sako-pipor för Luger-pistoler har blivit monterade på lugrar här i Sverige och dessa är lätt igenkända eftersom de är märkta med fabriksnamnet på ovansidan.
Räfflingsmaskinerna var i drift fram till 1956 när Sako köpte nya kallhamringsmaskiner från Tyskland och bytte tillverkningsmetod för piptillverkningen.

Civila vapen
På 30-talet började Sako så smått titta på möjligheterna att tillverka civila vapen. Först ut var några mindre serier av tyngre tävlingsgevär i kaliber .22 LR, men kriget kom emellan. 
Redan under kriget tog Sako fram prototyper på en ny småviltstudsare som till en början fick namnet L42, men den modellen kom aldrig i produktion. L står för luodikko som betyder jaktgevär på finska.
Sakos lilla supertrevliga småviltstudsare L46 började produceras 1946 och den hade vissa smärre förändringar från prototypen L42.
I annonsering i USA från Firearms International Corporation 1952 utannonserades L46 som ett vapen med extremt bra precision och träffgarantin låg på 1,5 tum.

Priset var 117 dollar för ett gevär med halvstock, 123 dollar för helstocken och 89 dollar för ett pipat system utan stock.
I Europa har pipade system aldrig varit någon försäljningssuccé men i USA har det alltid varit tämligen populärt att köpa bössan utan stock. 

Opipade mekanismer

Då såldes även opipade mekanismer varför dessa egentligen kan förekomma i väldigt många kalibrar.
Från 1945-1962 ägde finska Röda korset merparten av aktierna i Sako.
Dessa såldes 1962 till Suomen Kaapelitehdas Osakeyhitiö som senare slogs ihop med Oy Nokia AB.
1964 upphörde produktionen av Sako L46 som ersattes av Sako L461, mer känd under namnet Sako Vixen. 
L461 skiljer sig rätt mycket genom att den till exempel har fast magasin och lådmonterad säkring.

Mekaniskt är L46 en enkel välfungerande cylinderrepeter med säkringen monterad på slutstyckets styrhylsa och ett trycke som är Winchester modell 70-inspirerat. Det innebär att det är ett mycket enkelt och bra direkttryck som är tämligen enkelt att justera. 
Alla varianterna av L46 har löstagbart magasin. 

Magasinen skiljer i storlek. De tidigare varianterna av L46 har kortare magasinslängd än de senare. De senare vapnen, som även tillverkades i .222 Remington, har magasinslängd även för de kortare patronerna som till exempel .22 Hornet.
Fyra varianter
Sako L46 finns i fyra varianter. Det är mekanismer, piplängder, stocktyper, magasinslängd, säkringstyper som skiljer mellan varianterna.
Därmed finns det två olika L46-lådor med olika långt magasinsurtag och olika säkringsplacering på slutstycket.
Ursprungligen tillverkades L46 i 7×33 Sako, .22 Hornet och .25-20. Senare tillkom .218 Bee och .222 Remington och .222 Remington Magnum.

Bössan är mest känd för 7×33 som är Sakos egen patron.
Grunden till 7×33 är att Sako tillverkades 275 miljoner 9 millimeters pistolpatroner under kriget och hade fått igång en bra produktionsapparat för denna. 
När kriget tog slut ville Sako tillverka en patron i dessa verktyg för en civil användning. 33 millimeter var vad Sako max kunde förlänga hylsan till i dåvarande verktyg. 
Kalibern stryptes till 7 millimeter och 7×33 var född.

Populär kaliber
Det är en kaliber som framför allt varit mycket populär bland jägare i norr för fågeljakten. 
Men även i södra Sverige har den haft en viss popularitet för rådjursjakt. 
Idag är 7×33 en liten kultpatron med ett antal trogna brukare. Dessvärre är kulproduktionen från Sako mindre än efterfrågan. Sako tillverkar inte kulor konstant. Det görs endast småpartier då och då.
Till 7×33 finns det två kultyper, 108B och 109B, vilket är en 5,1 grams helmantel- respektive halvmantelkula.

Trevligt vapen
Sako L46 är en trevlig liten studsare med högt bruksvärde. Den är mycket välgjord och kan glädja sin ägare i många år framåt. 
Populärast har den nog varit i norr, där bössorna varit flitigt använda för fågel. Det gäller i synnerhet 7×33, som har bra effekt kombinerat med låg köttförstöring. Men 7×33 har också ett mycket gott rykte som rådjursbössa.
Jag vill tacka Jim Staaf som så vänligt har ställt upp med material till artikeln.
Jim har bidragit med historiskt material och är mycket intresserad av reklammaterial och tryckt material från Sako. 
Hans hemsida är:
sakoparaphernalia.com

Tillverkningsnummer och år

Variant 1
500 millimeters pipa.
1946 
1947-2400
1948-4200
1949-4700
1950-5100
Variant 2
600 millimeters pipa. Ser ut som variant ett med pipband och från nr 7032 har den säkringen på höger sida. 
1950 4700-5100
1951 7000
1952 10800
Variant 3
Helstock tillverkad 1952-56
600 millimeters pipa.
Serienummer 7000-10800.
Variant 4
600 millimeters pipa.
Denna variant har alltid säkringen på höger sida av slutstycket.
Tillverkad från 1951-1964
1951 8026-9127
1952 -10800
1953-13800
1954-19500
1955-29000
1956-35900
1957-40117
1958-41000
1959-42773
1960-54000
61-64 57000-84000
Hos alla fabrikat är det tillverkat udda vapen och udda kalibrar.
Det är alltså inte speciellt förvånande om man hittar ett vapen där kalibern eller tillverkningsnumret inte stämmer med listorna.