Rovdata har testat salivprov från bitsår i samband med konstaterade eller förmodade vargangrepp på tamboskap.
Foto: Shutterstock Rovdata har testat salivprov från bitsår i samband med konstaterade eller förmodade vargangrepp på tamboskap.

Saliv i sår kan avslöja vargindivider

Salivprov från bitsår kan hjälpa till att snabbare och säkrare identifiera skadegörande vargar efter angrepp på tamboskap. Det visar resultatet av ett pilotprojekt som norska Rovdata har genomfört i sommar.

Rovdata har testat salivprov från bitsår i samband med konstaterade eller förmodade vargangrepp på tamboskap. Resultatet visar att dessa dna-analyser kan vara ett viktigt verktyg för att identifiera den angripande vargen.
– Till skillnad från spillningsprov som före analys måste ligga djupfrysta i minus 80 grader i tre dygn för att oskadliggöra parasiter, kan salivprov analyseras direkt efter ankomst till dna-laboratoriet, säger Øystein Flagstad, genetiker på Rovdata, i ett pressmeddelande.

Fårattackerande tik identifierad
Inte nog med att det går snabbare, identifieringen blir också säkrare.
Som exempel nämns några fårangrepp i somras som sammanföll tidsmässigt i kommunerna Tolga och Tynset. Man trodde då att det kunde finnas flera vargar i området. Dna-analyserna av salivproven visade dock att det var en och samma vargtik som låg bakom samtliga dessa fårangrepp.