Säljakt från båt tillåts

Totalt får 200 gråsälar fällas i år. Nytt är att yrkesfiskare, som använder så kallade sälsäkra redskap, kan ansöka hos Naturvårdsverket om tillstånd för jakt från båt. Jakten tillåts inom 100 meter från fasta fiskeredskap. En säl som fälls måste tas i land, enligt samma villkor som för all säljakt.

– Yrkesfiskarna måste få bättre möjligheter att ta bort just de gråsälar som orsakar problem. Därför öppnar vi för jakt från båt. Men det ska ske under kontrollerade former, säger Anders Wetterin, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har utökat områdena för säljakten. I princip hela kuststräckan omfattas inklusive älvmynningar. Anledningen är att gråsälar har börjat ta avelsfisk ur nät i älvmynningar.

I Kalmar län tillåts jakt i Västerviks, Oskarshamns, Borgholms och Mönsterås kommuner. Gränsen går strax norr om Ölandsbron.

Vill skydda knubbsälar

– Vi har dragit den gränsen för att inte riskera att knubbsälar fälls istället för gråsäl. Det finns en liten stam av knubbsäl i södra Östersjön, som är genetiskt annorlunda än de på Västkusten, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket.

Säljakten pågår 16 april-31 december, eller kortare om kvoten för länet är fylld. Högst hälften av sälarna får fällas före den 1 juni 2007.

Totalt får 200 gråsälar fällas. Det är lika många som i fjol när man räknar in de individuella tillstånd till jakt som gavs i några län utöver kvoten.

I år fördelas kvoterna så här:

Norrbottens län 40 gråsälar, Västerbotten 20, Västernorrlands 20, Gävleborgs 40, Uppsala 20, Stockholm 25, Södermanland 10, Östergötland 15 och Kalmar län 10 gråsälar.