Samer vill jaga björn vid åtel

Fyra samebyar i Norrbotten ansöker hos Naturvårdsverket om att få jaga björn vid åtel.
– Vi märker av en stor förlust av årskalvar på höstsidan och anledningen är att björnstammen ökat så mycket det senaste året, säger samen Jörgen Persson till SR Norrbotten.

Han är ordförande i västra Kikkejaur sameby som tillsammans med samebyarna Maskaure, Mausjaure samt östra Kikkejaure ansöker om utantag från förbudet mot åteljakt på björn.
Den allt starkare björnstammen skapar stora problem för rennäringen och myndigheterna svarar med ökad ordinarie jakt och generösare skyddsjakt. Men björnen är ett svårjagat vilt och på sina håll har jägarna svårt att skjuta tilldelningen.

Svår jakt i skogsbyarna
– Speciellt inom skogsbyarna är det svårare att bedriva björnjakt och fick man bedriva åteljakt skulle det bli mer effektivt, säger Jörgen Persson till SR Norrbotten.
Länsstyrelsen har ställt sig positiv till viss åteljakt inom marker där rennäringen är verksam. Men Naturvårdsverket har hittills sagt nej, bland annat eftersom man befarar att åtlar med människorvittring gör björnarna mindre skygga för människor.

Pessimistisk 
Därför är Jörgen Persson inte speciellt optimistisk när det gäller beslutet från Naturvårdsverket. Besked beräknas komma inom den närmaste veckan.
– Jag har inga större förhoppningar om att få bedriva åteljakt för vi har då inte fått något meddelande än. Jag är pessimistisk, säger han till SR Norrbotten.