Förbereder process. Förbundsjuristen vid Svenska samernas riksförbund, Jenny Wik Karlsson, och förbundsledningen inväntar det skriftliga regeringsbeslutet för att kunna driva process i frågan om den finskryska flyttvargen.

Förbereder process. Förbundsjuristen vid Svenska samernas riksförbund, Jenny Wik Karlsson, och förbundsledningen inväntar det skriftliga regeringsbeslutet för att kunna driva process i frågan om den finskryska flyttvargen.

Samerna bestörta över flyttvargen

Beskedet att den finskryska flyttvargen och hennes partner ska vara kvar i renskötselområdet tas emot med bestörtning bland de drabbade samerna.

– Regeringen har precis fattat beslut, nu under torsdagsmorgonen. Vargarna ska vara kvar och valpa. Vår uppfattning är att det inte är acceptabelt, säger Jenny Wik Karlsson, jurist vid Svenska samernas riksförbund.
Samernas förslag är att flyttvargen istället tas in i djurpark och får valpa där.

Hon deltog vid onsdagens möte med Naturvårdsverket, som representerades av generaldirektör Maria Ågren och viltsamordnare Ruona Burman.

– Man säger att det ska vidtas åtgärder för att minimera skadorna av vargarna. Renägarna kommer att ersättas för skadorna. Men beslutet tas emot samernas vilja – vi anser att det är oacceptabelt med vargrevir inom renskötselområdet, säger Jenny Wik Karlsson.

Svårt djuretiskt problem
Hon framhåller att det borde finnas tillräckligt med kunskap hos regeringen och Naturvårdsverket om vad som händer när det kommer in varg bland renarna.

– Det kommer att bli bekymmer. Det går inte att hålla ihop renhjordarna utan renar kommer att fly till områden där de inte får vara, privata odlingar och så vidare. Det går inte att hålla renarna lugna och samlade när det finns varg i området, säger Jenny Wik Karlsson.

Samerna ser också framför sig hur situationen kommer att bli i vår, när vargarna, och eventuella valpar, lever mitt bland högdräktiga vajor.

– Det kommer att bli ett svårt djuretiskt problem. Vajorna blir så stressade att de helt enkelt aborterar sina foster. Vi har ställt som krav att Naturvårdsverket redogör för hur vi ska klara det här, berättar Jenny Wik Karlsson.

”Bara politiskt viktig”
Hon ifrågasätter om den finskryska vargen verkligen är så genetiskt viktig för de svenska vargarna.

– Jag är övertygad om att vargstammen inte står och faller med henne. Hon är bara politiskt viktig, säger Jenny Wik Karlsson.

Samernas förslag vid onsdagens möte i Vilhelmina var att samhället skulle ta in den finskryska vargtiken i en djurpark och låta henne valpa där.

– Både hon och hannen ska ju sövas för att märkas. Då skulle man kunna placera henne i djurpark. Men det förslaget lyssnar man inte på.

Regeringen har beslutat
Förbundsjuristen och de övriga i ledningen för Svenska samernas riksförbund fick under torsdagsmorgonen besked per telefon att regeringen fattat beslut i frågan.

– Det väntas bli offentligt när beslutet är undertecknat. Det är bra för det blir enklare att driva en juridisk process när beslutet finns på papper. Vi har en framtida strategi för vi ska gå vidare, säger Jenny Wik Karlsson.