Övre raden från vänster: Advokaterna Göran Witt-Strömer och Klas Bjuremark. Nedre raden från vänster: Advokaterna Sven Severin och Thomas Martinsson. Under dagen frågade Sven Severin, Karl Hedins advokat, expertvittnet från Centrum för genetisk identifiering om labbet där han arbetar är ackrediterat för dna-analyser. Svar: Nej.
Foto: Ossian Grahn Övre raden från vänster: Advokaterna Göran Witt-Strömer och Klas Bjuremark. Nedre raden från vänster: Advokaterna Sven Severin och Thomas Martinsson. Under dagen frågade Sven Severin, Karl Hedins advokat, expertvittnet från Centrum för genetisk identifiering om labbet där han arbetar är ackrediterat för dna-analyser. Svar: Nej.

Advokaterna pressade NOA-polis

Sammanfattning dag 3

Det blev något av advokaternas show under den tredje rättegångsdagen. En NOA-polis som vittnade angreps hårt, jävsproblematik luftades och dörrarna stängdes vid ett tillfälle.

Åklagarsidans vittne, en polis vid Nationella operativa avdelningen, NOA, ifrågasattes häftigt då hon berättade om sina kontakter med det åtalade huvudvittnet som frågades ut i går.
Polisen, som i den aktuella utredningen både varit handläggare och utredningsledare, fick först frågor av åklagaren. Hon redogjorde då bland annat för hur hon kom att arbeta med fallet och att hon uppfattade att det funnits en hotbild mot kvinnan som hördes i går.

Försvaret attackerade
Då det blev försvarets tur inledde Thomas Martinsson angreppen. Han är advokat åt den medåtalade maken till huvudvittnet. Martinsson sköt snabbt in sig på NOA-polisens hantering av ärendet, att hon inte säkrat bakgrundsinformation.
Senare pressade han henne om hennes agerande då huvudvittnet överlämnade kläder med gift. Värst tyckte han dock att det var att NOA-polisen kontaktat huvudvittnet och berättat att det fanns en anmälan mot henne angående stämpling till mord.

Felaktigheter i utredningen drogs upp
Därefter var det advokat Klas Bjuremark som ställde frågor. Han företräder AB Karl Hedin och undrade om det verkligen var rimligt att kalla in Nationella insatsstyrkan för att gripa ”en 69-årig sågverksägare”.
Han frågade också vad som gick snett då ett telefonsamtal transkriberades fel och gav intryck av att en varg just dödats.
Dessutom hann Bjuremark nämna den jävsproblematik som diskuterats angående två åklagare som tidigare kopplats till Hedinutredningen.

Fick inte ställa frågor
Även advokat Göran Witt-Strömer, som företräder den medåtalade 30-årige man som ska höras på tisdag, hade laddat sitt frågebatteri. Men han fick sitta tyst.
Till Jakt & Jägare säger han:
– De första dagarna behandlar inte punkterna med min huvudman. Jag var därför inte formellt kallad, men närvarade ändå. Eftersom jag tyckte att min huvudman förekom i åklagarens sakframställan dag ett och dag tre hade jag en del frågor som jag inte fick ställa.
Han tillägger:
– Det är absolut inte hela världen, mina kollegor ställde dem. Men lite mer pragmatism hade jag kanske hoppats på från rättens sida.