Foto: Shutterstock För tredje gången har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på järv. I år är dock första gången som de fyra länsstyrelserna i norr får möjlighet att bestämma eventuell tilldelning.

Samtliga län i norr får besluta om licensjakt på järv

Naturvårdsverket överlåter i år för första gången möjligheten att besluta om licensjakt på järv till samtliga länsstyrelser i det norra rovdjursförvaltningsområdet.

Två gånger tidigare har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på järv, 2019 och 2022. Jakten fick bara bedrivas i delar av Jämtlands län, från slutet av november till slutet av december. Syftet med jakten var att minska skadorna för renskötseln där järvstammen är som tätast.

2019 fälldes dock inte en enda av de 15 tilldelade järvarna, men i december 2022 fälldes 15 av 20 tilldelade järvar.

Fyra länsstyrelser

Nu har Naturvårdsverket beslutat att i år för första gången överlåta möjligheten att bestämma om licensjakt på järv till samtliga länsstyrelser i det norra rovdjursförvaltningsområdet, alltså i länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Referensvärdet för järv anses uppnått för hela Sverige och i det norra rovdjursförvaltningsområdet är miniminivån uppnådd.

– Vi har beaktat järvstammens bevarandestatus och de rovdjurspolitiska målen när vi kommit fram till beslutet. Mellersta förvaltningsområdet är däremot inte aktuellt för licensjakt i år. Miniminivån är inte uppnådd, vilket innebär att de formella förutsättningarna för en delegering inte är uppfyllda i mellersta förvaltningsområdet, säger Hanna Ek, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Längre jakttid

Länsstyrelserna i det norra rovdjursförvaltningsområdet kommer nu att utreda om licensjakt på järv är möjlig utifrån de förutsättningar som finns både på rovdjursförvaltningsområdesnivå och på länsnivå.

Om en länsstyrelse beslutar om tilldelning kommer jakttiden att vara generösare än vid tidigare års licensjakt på järv. Jakten får starta den 1 oktober och pågå som längst till och med den 31 december.