Samverkan mot svin i Avesta

I Folkärna, Avesta kommun i Dalarna, har markägare och jägare inlett ett samarbete för att få bukt med vildsvinsproblemen i trakten. Vildsvinen har blivit allt fler och ställer till med många skador.

– Det brukar öka nu i augusti. De trampar ner och drar fram som ångvältar, säger Joakim Borgs, ordförande på Lantmännen Dalarna, till Avesta Tidning.
En av markägarna i samarbetsgruppen är Björn Larsson, som båda sår grödor och har skog.
– Skadan vildsvinen gör i skogen är inte lika påtaglig som på åkrarna. Där vet vi inte riktigt vad som händer när de bökar runt, säger Björn Larsson till Avesta Tidning.

Får anpassa sådden
Skadorna på åkrarna syns desto bättre, menar han. Själv odlar han vall, havre, korn, vete och ärtor. Vildsvinen tycker särskilt mycket om vete och ärtor, så Björn Larsson försöker anpassa sådden.
– Man kan till exempel slå av sådden lite, och skapa skjutgator, så man lättare ser vildsvinen på åkrarna. De vill gärna ha närheten till skogen, och åkrarna brukar ju ofta också vara det, berättar han för Avesta Tidning.

Kallar in jägarna när vildsvin upptäcks
När markägarna upptäcker vildsvin på markerna kallar de in de jägare som är knutna till samarbetsgruppen. En av dem är Pelle Gunnarsson.
– Vi pratar med varandra och har hittat en bra modell för samarbete i jakten här, säger Pelle Gunnarson till Avesta Tidning.