Foto: Mostphotos/Erik Mandre Länsstyrelsen i Gävleborg vidtar försiktighetsåtgärder gällande årets tilldelning i två älgförvaltningsområden.

Sänkt tilldelning på grund av hårt rovdjurstryck

Enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen vill förvaltningsgruppen Ljusnan-Voxnan skjuta 1,4 älg per 1 000 hektar då området bedöms ha 5,0 älgar per 1 000 hektar. Den nationella beräkningsmodellen för älg visar att älgförvaltningsområdet har en älgstam på 3,6 älgar per 1 000 hektar efter jakt. Ljusdal-Ramsjö har ansökt om 1,0 älg per 1 000 hektar. […]

Enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen vill förvaltningsgruppen Ljusnan-Voxnan skjuta 1,4 älg per 1 000 hektar då området bedöms ha 5,0 älgar per 1 000 hektar. Den nationella beräkningsmodellen för älg visar att älgförvaltningsområdet har en älgstam på 3,6 älgar per 1 000 hektar efter jakt.

Ljusdal-Ramsjö har ansökt om 1,0 älg per 1 000 hektar. Där bedömer gruppen att det finns 6,0 älgar per hektar. Medan resultatet för den nationella beräkningsmodellen för älg visar att älgförvaltningsområdet har en älgstam på 4,1 älgar per 1 000 hektar efter avslutad jakt.

Vikande älgstam

Eftersom älgförvaltningsgruppernas uppfattning om älgstammen storlek skiljer sig markant från den nationella beräkningsmodellens resultat så anser Länsstyrelsen att planerna inte kan godkännas rakt av.

– Älgstammen är så pass låg i båda älgförvaltningsområdena så finns det en risk att älgstammen har svårt att återhämta sig på grund av den höga andel rovdjur i området, säger vilthandläggare Elina Eriksson.

Länsstyrelsen har beslutat att i Ljusnan-Voxnans älgförvaltningsområde får det fällas 1,0 älg per 1 000 hektar. För Ljusdal-Ramsjö får det fällas 0,7 älg per 1 000 hektar.