Foto: Shutterstock EU-kommissionen stämde svenska staten på 5 000 euro per dag, över 50 000 kronor, på grund av att landet inte har implementerat ändringarna i vapendirektivet.

Särskild utredare granskar vapendirektiv

En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att föreslå hur EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag. Förhoppningen är att Sverige ska undgå böter efter att ha stämts av EU-kommissionen.

Det var i går som man offentliggjorde att regeringen har gett tidigare lagmannen Stefan Strömberger uppdraget att komma med förslag på hur ändringarna i EU:s vapendirektiv ska genomföras på en miniminivå i Sverige.

Flera uppdrag

En parlamentarisk referensgrupp kommer att hjälpa honom att slutföra uppgiften.

Utredaren har också fått i uppdrag att ”se över vapenlagstiftningen i syfte att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar”.

Stämde staten

Bakgrunden är den uppmärksammade situationen då EU-kommissionen stämde svenska staten i februari i år efter att landet fullt ut inte hade genomfört ändringen av vapendirektivet.

– För att undvika att Sverige ska behöva betala höga belopp i böter hoppas jag att vi nu tillsammans med oppositionspartierna ska kunna få reglerna på plats så snabbt som möjligt, kommenterar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Två tillfällen

Stefan Strömberger ska uppvisa resultat vid två tillfällen. Först ska genomdrivandet av vapendirektivet redovisas den 11 november i år. De övriga delarna av uppdraget ska redovisas den 10 november 2023.