”Sätt in helikopter för avlivning av Homnavarg”

Skyddsjägarna i Edsbyn har lagt ned mycket tid och arbete för att hitta Homnavargarna och skjuta en av dem vid skyddsjakt. Nu tycker jaktledare Olle Eklund att länsstyrelsen ska sätta in en helikopter för avlivningen.
– Det är ju statens vilt, så då kan väl staten ta hand om uppdraget, säger Olle Eklund.

Efter upprepade attacker på jakthundar beslöt länsstyrelsen i Gävleborg om skyddsjakt på en av Homnavargarna. Senaste beslutet gäller från 20 november till 20 december. Jägarna i området har under Olle Eklunds ledning ägnat mycket tid till att försöka hitta vargarna, så att en av dem kan avlivas.

500 mil i bil 
– Vi är åtta-tio personer som åkt säkert 500 mil bil. Senast i dag har jag varit ute i fem timmar och åkt efter oplogade skogsvägar. Ingen av oss får ett öre i ersättning, säger Olle Eklund. 
Det är bara fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i snön och de drar mycket bränsle. Jobbet försvåras också av att vargarna allt som oftast befinner sig i områden där vägnätet inte är så tätt.

Ofta utanför området
– Ofta måste vi åka enorma omvägar för att komma till rätt vägar. Dessutom rör sig vargarna över stora arealer. Det är inte ovanligt att de rör sig två-tre mil under ett dygn. Vi spårar och spårar och många av dagarna slutar med att vargarna gått ut ur området och in på Dalasidan, säger Olle Eklund.
Själv har han tröttnat på uppdraget och tycker att samhället kan sätta in en helikopter för avlivningen.
– Länsstyrelsen använder ju helikopter när de söver och märker vargar. Då kan de väl skjuta en av de här vargarna också. Det är statens vilt, som man tycker att staten får ta ansvar för, säger Olle Eklund.

Svalnande intresse
Han upplever att även de andra inblandade jägarna har tröttnat, bland annat efter att man insett hur svårt uppdraget är att genomföra.
– Det tror inte att det är någon av oss här som egentligen vill jaga varg, åtminstone inte på det här sättet. Vi är intresserade av jakt på älg, rådjur och harar. Det här betraktar jag inte ens som jakt, säger Olle Eklund.

Som i renskötselområdet 
Han har vänt sig till länsstyrelsen och föreslagit att en av Homnavargarna avlivas från helikopter.
– Man kan väl göra som man gör när vargar avlivas i renskötselområdet. Men svaret jag fick var att det var större världen som hotades när vargar fanns bland renarna. Hur man värderar det, det vet jag faktiskt inte, säger Olle Eklund.